Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets vinnare av SKAPA-priset i Halland är korade

två personer som står med vars ett diplom och blomma samt landshövdingen bredvid

Prisutdelning SKAPA-priset 2023. Landshövding Brittis Benzler tillsammans med Erik Goverde som fick ”SKAPA-Priset” och Liana Dahlqvist som fick priset ”SKAPA – Talang för unga innovatörer”.

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. Årets vinnare i Halland är Erik Goverde och Liana Dahlqvist.

Priset delas ut till den eller de personer som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. SKAPA-priset instiftades till minne av uppfinnaren Alfred Nobel som ett sätt att uppmuntra uppfinnare och entreprenörer.

Landshövding Brittis Benzler presenterade länsvinnarna av SKAPA-priset under en prisceremoni på Halmstad slott. På plats var även Sandra Johannesson, VD HighFive och delar av SKAPAs jury för Hallands län.

Erik Goverde är Hallands vinnare

Vinnare av SKAPA-priset i Halland är Erik Goverde.

Erik Goverde halländsk vinnare av SKAPA-priset 2023.

Juryns motivering:

Årets pristagare av SKAPA-priset i Halland 2023 har utvecklat ett smart och hållbart system för husgrunder. Att minska användandet av betong i byggnader är ett viktigt led för att sänka klimatavtrycket. Med denna innovation ersätter industriellt framtaget massivträ och höghållfast isolering den betong som annars används vid grundläggning. Det möjliggör en sänkning av klimatpåverkan med cirka 30–40 procent av all låg bebyggelse på max fyra våningar 20–40 procent av byggnation högre än så.

Produkten som redan finns på marknaden pre-fabriceras i en fabrik och skickas till byggarbetsplatser i färdiga element vilket förkortar byggtiden med 4–12 veckor. Årets innovatör står bakom inte bara idén, utan har också säkerställt patent samt fått med sig en grupp medgrundare och kommersialiserat denna effektiva och hållbara produkt.

Gratulationer framförs till årets halländska innovatör Erik Goverde som också blir halländsk kandidat för nationella SKAPA-priset 2023.

Liana Dahlqvist vinner priset för unga innovatörer

Liana Dahlqvist är Hallands vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer 2023.

Liana Dahlqvist halländsk vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer 2023.

Juryns motivering:

Årets pris inom SKAPA-talang går till en innovatör som de senaste sju åren har fördjupat sig inom området riskhantering. Riskhantering i ett bolag är en process som syftar till att identifiera, analysera och hantera de olika risker som kan påverka företagets verksamhet och mål. Det är en viktig del av företagsstyrningen och syftar till att minska osäkerheten och maximera möjligheterna att uppnå framgång.

Årets pristagare har med stor passion och kunskap inom området utvecklat en lösning som samlar ny kunskap om riskhantering. Genom att lägga till dimensionen kunskap till den tvådimensionella riskmatris som används av organisationer idag kommer hens system med hjälp av AI skapa en smartare automatiserad riskhanteringsprocess. Det kommer spara tid och öka effektiviteten i arbetet kring risker, skapa ett beslutsunderlag samt hjälpa människor att ta beslut och se risker på ett nytt sätt. En vital riskhantering med en 3:e dimension med AI stöd som vinnaren har utvecklat kan vara avgörande för ett företags framgång.

Gratulationer framförs till årets halländska talang inom unga innovatörer, Liana Dahlquist som också blir halländsk kandidat för nationella SKAPA-talang priset 2023.

Länsvinnaren går till nationell final

Alla länsvinnare får förutom 10 000 kronor i prispengar även en plats i den stora nationella finalen under SKAPA Innovationsgala den 9 november 2023. Det nationella SKAPA-priset är på 500 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss