Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans för minskad brottslighet och ett ännu tryggare Halland

Fyra kvinnor och en man står på rad med ansiktet vänt mot kameran. Mannen och en av kvinnorna har polisuniform på sig.

Från vänster landshövding Brittis Benzler, polisområdeschef Anders Börjesson, kommunpolis Anneli Svensson, regional brottsförebyggande samordnare för polisregion Väst Ann Rönnäng och brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län Linda Fetiu.

Det brottsförebyggande arbetet och samverkan var i fokus när Hallands kommuner, Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och polisen möttes på Halmstads slott. Målet – att vi ska behålla det goda läge vi har i Halland och gemensamt ta oss an utmaningarna kopplat till brottslighet och trygghet.

Polisen och Länsstyrelsen i Hallands län bjöd in Region Halland och alla sex kommuner i länet till en konferens om brottsförebyggande arbete. Landshövding Brittis Benzler och polisområdeschef Anders Börjesson inledde dagen.

— Inget av det vi gjort hittills är tillräckligt. Vi är på gång i Halland men vi har en god chans att göra detta ännu bättre. Tanken med dagen är att ni ska få veta vad ni kan förvänta er av oss och vad vi förväntar oss av er, sa Anders Börjesson polisområdeschef i Halland.

Tydlighet kring ansvar

Anders Börjesson var tydlig med att vi inte ska överta varandras uppgifter utan stödja varandra och ta bort organisatoriska mellanrum. Genom tydlighet om vem som har ansvar blir samverkan effektivare.

Kunskapsbaserade arbetssätt

Linda Fetiu som är brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Hallands län var moderator för dagen. Hon berättade bland annat att Länsstyrelsen har fått ett utökat uppdrag gällande brottsförebyggande arbete. Det regionala stödet ska utvecklas i syfte att stärka kommunernas förutsättningar att uppfylla de krav som den nya lagen ställer. Hon talade också om vikten av att kommunerna behöver bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, detta är också något som polismyndighetens nya brottsförebyggande strategi betonar.

— Lagens och strategins intentioner är att vi ska arbeta kunskapsbaserat, och arbetar vi efter bästa tillgängliga kunskap kommer vi bättre kunna öka vår träffsäkerhet, och på så sätt få till de effekter vi vill åt, säger Linda Fetiu.

Ett plus ett måste bli tre

Kommunpolisen i Falkenberg, Anneli Svensson, föreläste om hennes bild av samverkan på riktigt. Hon baserade tankarna på sina egna erfarenheter som polis i arton år och som kommunpolis sedan 2016. Hon tog bland annat exempel från nationalekonomen Ingvar Nilsson som introducerat begreppet sociala investeringar i socialt arbete.

— Det är viktigt om vi ser på samverkan som en kostnad eller en investering. Samverkan kostar energi, tid och pengar, det måste ge resultat. Ett plus ett måste bli tre annars kan varje aktör lika gärna arbeta ensam. Frågorna är ofta vad vi kan vinna ekonomiskt och när vi kan få avkastning på vår investering, säger hon.

Kommunala perspektiv på samverkan

Som avslutning på konferensen fick representanter från Kungsbacka och Hylte kommuner berätta hur de ser på sin lokala samverkan för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kommunerna diskuterade framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar utifrån deras erfarenheter av brottsförebyggande samverkan. Det framgick bland annat att de ledande funktionerna behöver se sitt ansvar i arbetet och agera föredömen i samverkan, ”när vi chefer pratar med varandra ger det signaler till medarbetare att också samverka”.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss