Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU Organic day på Naturum Getterön

Klöverblomma och en ekologiskförpackning i naturen

I år fira vi den Europeiska Ekodagen på naturum Getterön den 23 september klockan 10-15. I Halland blir det en dag med flera aktiviteter för stora och små konsumenter. Här får de som är på plats lära sig allt om ekomatens mervärden för miljön, naturen och sig själva samt hur vi alla kan bli ekohjältar.

Sverige har som mål att 30 % av jordbruksmarken ska vara ekologisk till 2030 (målet i EU är 25 %). De senaste 3-4 åren har ekoarealen utgjort ca 20 %, men på grund av minskad efterfrågan på ekologiska livsmedel av konsumenter och i offentliga kök beräknas arealen i år minska drastiskt med nästan 100 000 ha. Det innebär ett fall från 20 till 16-17 procent av Sveriges totala jordbruksmark.

Ekologisk livsmedelsproduktion krävs för att flera av våra svenska och globala miljö- och hållbarhetsmål ska nås. Särskilt viktig är den för att gynna den biologiska mångfalden som idag är starkt hotad, säger Maria Henriksson, handläggare på Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län.

På ekologiska gårdar finns 30 % fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med icke-ekologiska gårdar. På ekogården hittas det även dubbelt så många pollinatörer. En stor anledning till detta är frånvaron av skadliga bekämpningsmedel på ekologiska odlingar.

Aktiviteter under dagen

Under dagen blir det aktiviteter och information om varför den ekologiska maten är så viktig för miljön. Dagen vänder sig till båda vuxna och barn.

Program för dagen, Länsstyrelsen i Hallands län

Program för dagen, naturum Getterön Länk till annan webbplats.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Ekologiska Lantbrukarna Halland och Naturrum Getterön där flera aktörer medverkar.

Media är välkomna att delta på hela eller delar av dagen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss