Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vatten & Miljö i Väst AB ansöker om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för avfallsanläggning i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Miljöskydd. Vatten & Miljö i Väst AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändring av villkor i tillstånd från den 16 oktober 2018, dnr 551-3509-18, för bolagets avfallsverksamhet på fastigheten Gödastorp 3:15 i Falkenbergs kommun.

Ansökan gäller ändring av villkor 6. Bolaget yrkar att transporter med tunga fordon ska få ske måndag till fredag kl. 06.30–22.00 samt lördag och söndag kl. 08.00–18.00 vid hög belastning eller storhelger.

Ansökan om villkorsändring finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 18 oktober 2023. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 5397–2022 anges.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss