Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Energi- och klimatläget i Halland 2023

Skärmdump på framsidan av rapporten Energi och klimatläget i Halland 2023, ett foto på flera snurrande vindkraftverk som står på ett fält.

I dag presenteras rapporten Energi- och klimatläget i Halland 2023. Syftet är att ge en överskådlig bild av länets klimatgasutsläpp, energiflöden och annan relevant energi- och klimatstatistik samt en uppföljning av länets energi- och klimatmål.

Rapporten har tagits fram i samverkan med Region Halland och utgångspunkten är våra uppdrag kring hållbar regional tillväxt, energi och klimat.

Rapporten ger en bild av hur det ser ut i länet i förhållande till uppsatta mål och var vi i Halland befinner oss jämfört med övriga Sverige när det gäller energiomställning och klimatpåverkan. Rapporten är också en uppföljning av ”Energi- och klimatstrategi för Halland”, som antogs hösten 2019. Rapporten ska även fungera som underlag vid behovsanalyser och vid beslut om lokala och regionala prioriteringar.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss