Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Energi- och klimatläget i Halland 2023

Skärmdump på framsidan av rapporten Energi och klimatläget i Halland 2023, ett foto på flera snurrande vindkraftverk som står på ett fält.

I dag presenteras rapporten Energi- och klimatläget i Halland 2023. Syftet är att ge en överskådlig bild av länets klimatgasutsläpp, energiflöden och annan relevant energi- och klimatstatistik samt en uppföljning av länets energi- och klimatmål.

Rapporten har tagits fram i samverkan med Region Halland och utgångspunkten är våra uppdrag kring hållbar regional tillväxt, energi och klimat.

Rapporten ger en bild av hur det ser ut i länet i förhållande till uppsatta mål och var vi i Halland befinner oss jämfört med övriga Sverige när det gäller energiomställning och klimatpåverkan. Rapporten är också en uppföljning av ”Energi- och klimatstrategi för Halland”, som antogs hösten 2019. Rapporten ska även fungera som underlag vid behovsanalyser och vid beslut om lokala och regionala prioriteringar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss