Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelsedelgivning avseende Falkenbergs kommuns ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde Nedre Ätran

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Kungörelsedelgivning.

 

Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun har hos Länsstyrelsen i Hallands län ansökt om fastställelse av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för ytvattentäkten Nedre Ätran i Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommun i Hallands län.

Länsstyrelsen i Hallands län har upprättat förslag till beslut.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvarare på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun, Samhällsbyggnads­kontoret i Hylte kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun, Samhällsbyggnadskontoret i Svenljunga kommun och Länsstyrelsen i Hallands län.

Förslag till beslut finns att tillgå digitalt på Länsstyrelsens webbplats. Ansökningshandlingar finns på webbplatsen Vattenskyddsområde Nedre Ätran (vivab.se) Länk till annan webbplats..

Den som vill yttra sig med anledning av ansökan ska göra detta skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 9 oktober 2023. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 7201-2022 anges.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss