Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar om stöd för investeringar som minskar klimatutsläppen

Bildkälla: Naturvårdsverket

Bildkälla: Naturvårdsverket

Den 18 september öppnar Klimatklivet återigen för nya ansökningar om stöd för investeringar som minskar klimatutsläppen

200 halländska projekt har delat på en kvarts miljard

Klimatklivet är ett investeringsstöd som infördes hösten 2015. Hittills har 200 halländska projekt beviljats totalt 250 miljoner kronor i stöd. Störst stöd har gått till Vessige Biogas som fick knappt 25 miljoner kronor för att bygga en anläggning som uppgraderar biogas till fordonsgas. Det minsta projektet gällde en laddstation i Falkenberg som fick knappt 16 000 kr i stöd.

Högt söktryck

Vid den senaste ansökningsomgången fick Länsstyrelsen i Halland rekordmånga ansökningar, hela 42 stycken.

Det är tydligt att näringslivets aktörer jobbar aktivt för att fasa ut den fossila energin, säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Halland. De stora prisvariationerna på energi under de senaste åren har också bidragit till en större medvetenhet om fördelarna med att spara energi och att använda rätt energi vid rätt tillfälle.

Värme ska återvinnas vid tryckeri i Laholm

Under sommaren fick Laholms Fjärrvärme drygt en miljon kronor i stöd för att installera en värmeåtervinningsanläggning vid tryckeriet Ruter i södra Laholm. Därigenom kommer restvärmen vid de två skorstenarna att tillvaratas och överföras till det nybyggda fjärrvärmenätet. När tryckeriets gaseldade ugnar är i drift kommer tryckeriet leverera restvärme till fjärrvärmenätet. När ugnarna är avstängda och tryckeriet behöver värma sin fastighet kommer energiflödet att vändas så lokalerna kan värmas från Laholm Fjärrvärmes biobränslepanna. I förlängningen innebär detta att beroendet av naturgas minskar och att hushållningen av biobränsle förbättras.

CAB Karosser i Falkenberg satsar på fjärrvärme

I april fick CAB Karosser i Falkenberg stöd för att byta uppvärmningssystem från olja och direktverkande el till fjärrvärme. Företaget tillverkar lättviktsskåp till olika typer av fordon.

Fjärrvärme är en klimatsmart energibärare som inte medför ökad elanvändning ens under de kallaste vinterdagarna, säger Patrik Ekheimer. Eleffekt och kapacitet i elnäten har blivit en alltmer kritisk resurs och därför är det önskvärt att använda fjärrvärme i stället för direktverkande el och värmepumpslösningar där det är möjligt.

Oljepannan skrotas hos Netto i Heberg

Klädföretaget Falkenbergs Netto i Heberg har ändå fått stöd för en värmepumpslösning som möjliggör att företaget kan skrota oljepannan som har använts som spetslast när det är kallt. Parallellt kommer även belysning att konverteras till LED.

Åtgärderna som ska göras är framtagna efter att företaget genomfört en energikartläggning med hjälp av en certifierad energikartläggare, säger Martin Gometz, energi- och klimathandläggare på Länsstyrelsen i Halland. Detta förfarande välkomnas av Länsstyrelsen som gärna sett att fler klimatklivsansökningar tillkommit som en följd av att sökandena först tagit ett helhetsgrepp om sin energianvändning genom en energikartläggning.

Korta projekt prioriteras

I samband med höstens ansökningsomgång kommer Naturvårdsverket börja behandla ansökningar för de klimatinvesteringar som kan slutföras senast i juni 2024. Enligt Klimatklivets nuvarande budget är det mycket medel som ska betalas ut under 2024 samtidigt som budgeten är mer begränsad för 2025 och 2026. Vid regeringens pressträff Länk till annan webbplats. den 6 september annonserades dock nya anslag och en förlängning av Klimatklivet till år 2028.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona, och som inte skulle genomförts utan ekonomiskt stöd. Ansökningarna görs hos Länsstyrelsen, men det är Naturvårdsverket som fattar beslut och betalar ut stöd. I statens budget för 2023 har 3,1 miljarder anslagits till Klimatklivet, vilket kan jämföras med 2,7 miljarder för 2022.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Organisation

Åtgärd

Beviljat stöd

Stödandel

Hans Anders Carlsson, Halmstad

Elektrisk bevattningspump

159 385 kr

60 %

CAB Karosser AB, Falkenberg

Installation av fjärrvärme

393 250 kr

65 %

Enskild firma Niclas Johansson, Laholm

Investering i flispanna

243 000 kr

60 %

Falkenbergs Netto AB, Heberg

Energikonvertering

429 650 kr

65 %

Laholms Fjärrvärme AB

Värmeåtervinning Ruters tryckeri

1 050 000 kr

60 %

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss