Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

LBVA har meddelats förlängd igångsättningstid enligt 9 kap miljöbalken för Busörs ARV i Halmstads kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län har genom beslut den 24 augusti 2023 meddelat Laholmsbuktens VA AB förlängd igångsättningstid till den 31 december 2026, för tillståndsgiven verksamhet vid Busörs avloppsreningsverk på fastigheten Särdal 4:70 i Halmstads kommun.

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 28 september 2023. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-2679-2023 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss