Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om årets älgjakt

Jägare är ute i skogen med sin hund för att jaga älg. 

Startdatum för älgjakten är den 8 oktober. Länsstyrelsen har nu beslutat om jakttider och fällavgifter för årets älgjakt.

Jakttiden är lång och pågår i alla älgskötselområden till den 31 januari för samtliga älgskötselområden. Jakttiden för licensområden är samma som för älgskötselområden, från den 8 oktober till 31 januari.

På oregistrerad mark är jakttiden fem dagar, från den 8 oktober till den 12 oktober 2023.

Länsstyrelsen skickar nu ut information till alla företrädare för jaktområden i Hallands förvaltningsområden. Där informeras om vad som gäller inom varje enskilt område.

Fällavgiften är 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Länsstyrelsen beslut om älgjakten 2023/2024 Pdf, 156.1 kB.

Länsstyrelsen rekommendationer under älgjakten

  • Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts.
  • Inom älgskötselområde ska jakten under den senare delen av jaktperioden främst vara riktad mot områden med risk för omfattande älgbetesskador eller viltolyckor.
  • Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, mellan och inom år.
  • Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen.
  • Avlysningsjakt som metod inom älgskötselområdena rekommenderas under senare delen av jakttiden om avskjutningsmålen är svåra att uppnå.
  • Hela hjortviltsamhället behöver hamna i balans med foderresurserna. I områden med täta stammar av annat hjortvilt som dovhjort och rådjur, bör jakten därför även inriktas på att minska antalet mindre hjortdjur.
  • För att kunna utvärdera uppsatta mål förväntas jägare och markägare bidra till de inventeringar som rekommenderas inom älgförvaltningen.

Mer om fällavgifter, slutrapportering, otjänlig älg på sidan Älgjakt

Kontakt

Martin Broberg

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss