Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

DNA-svar från vargen som dödades i en kohage

Varg i skogen som står och spejar mot något som vi inte ser.

Länsstyrelsen har nu fått DNA-svar från den varg som den 30 april 2023 dödades i en kohage utanför Simlångsdalen.

Vargen, G132-22, var en ung hane som föddes i maj 2022 utanför Hjo i Västra Götalands län, i ett revir som kallas för Hökensås Norra.

Detta revir blev omskrivet som en liten biologisk sensation, berättar naturvårdshandläggaren Martin Broberg. Vargar lever normalt i par och en grupp vargar består av föräldraindividerna och deras ungar. Paret bildar ett revir där de sällan tolererar besök från andra vargar än den egna familjen.

I detta fall konstaterades med hjälp av DNA att fadern var promiskuös. Under brunst som sker under vintern spårades tre djur tillsammans, hanen, G139-21, som är född i Tansen reviret i Dalarna och två systrar från Tiveden. När honorna blev dräktiga delade de på sig och bildade två angränsande revir. Hanen valde att stanna hos honan i Viken reviret. Den varg som dödades i Halland föddes i det revir som följaktligen levde utan fadern, tillsammans med modern, G38-20, och fyra kullsyskon, tre bröder en syster. DNA från G132-22 har insamlats i reviret vid två tillfällen. 1 oktober 2022 samt 19 mars 2023. En dryg månad senare var den i Haverdal.

Dagen då vargen dödades inleddes på morgonen med att Länsstyrelsen fick en rapport om att en varg hade setts nära Skallkroken i Haverdal. Därefter följde mängder med rapporter om en varg som rörde sig från Haverdalsbro över Nyårsåsen, för att sedan springa längs landsvägen mot Tiarp i riktning mot Halmstad. Ungefär vid flygfältet vek den sedan av österut.  På kvällen, strax innan händelsen i kohagen, sågs den passera genom Marbäck samhälle. Länsstyrelsen tar det därför som troligt att det var samma individ. När vargen simmat över Fylleån hamnade den i kohage där den strax därpå fälldes med stöd av § 28 Jaktförordningen. Händelsen anmäldes omgående till Länsstyrelsen som samma kväll var på plats för tillsyn och besiktning. 

Detta är ännu ett fall som visar hur långt och oberäkneligt unga vargar rör sig, berättar Martin Broberg. Plötsligt sågs vargen helt nära havet i Haverdal. Det visar även att vargar kan röra sig osedda långa sträckor. Förmodligen förflyttar de sig i skydd av mörker och rör sig kanske främst i skogsmark. Om de därefter skulle råka hamna i samhällen och bland trafik blir de störda. För de djur som rör sig långa sträckor är det är en svår konst att undvika vägar och samhällen då de kommer nära kusten. En störd varg blir ofta aktiv under hela dagen och kan då bli observerad av många. Vi har andra exempel där de springer helt nära människor och riskerar att förolyckas i trafiken. Från döda individer vet vi också att dessa vargar har varit unga oerfarna som nyligen lämnat sin familjegrupp. Det samma gällde alltså även för denna varg som strax därpå dödades i en kohage.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss