Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingarna skriver om Natos civila dimension

Sten Tolgfors i kostym och slips. Brittis Benzler utanför Halmstads slott. 

Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län och Brittis Benzler, landshövding i Hallands län.

Hallands landshövding Brittis Benzler har tillsammans med landshövdingen i Västra Götaland, Sten Tolgfors, skrivit en debattartikel om den viktiga civila dimensionen i Nato. Har kan du läsa artikeln.

Nato inte bara militärt

Nato är mer än ett militärt samarbete. Natos civila beredskap, som syftar till att ge alliansen motståndskraft, är en avgörande del av samarbetet. Därför har ett Natomedlemskap stor påverkan på det svenska civila försvaret, där både den regionala och lokala nivån får en betydelsefull roll, skriver landshövdingarna i Västra civilområdet, Brittis Benzler och Sten Tolgfors.

Civilt försvar har stor betydelse i Nato

Den civila dimensionen i Nato är okänd för många. Men den finns och har stor betydelse inom försvarsalliansen. Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. I Sverige har det civila försvaret en lång tradition och en stark folklig förankring. Det civila försvaret och det militära försvaret utgör tillsammans totalförsvaret. Det är många som är involverade och engagerade: statliga myndigheter, kommuner och regioner, privata företag och civilsamhällesorganisationer. Även vad vi gör som privatpersoner är viktigt - att vi kan klara oss själva även om strömmen försvinner stärker hela samhällets motståndskraft.

Det civila försvaret i Ukraina

I det ryska invasionskriget i Ukraina ser vi dagligen exempel på hur viktigt det civila försvaret och det medborgerliga engagemanget är. Den ukrainska civilbefolkningen håller samhället igång genom att gång efter annan reparera skadad infrastruktur, se till att barn får skolgång, att livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar och att sjukhusvård säkerställs.

Natos civila beredskapsarbete

Medlemskap i Nato innebär att vi inte bara ska ta ansvar för att stärka vår egen förmåga att kunna stå emot större störningar, kriser och krig. Vi ska också vara beredda att hjälpa andra länder att klara samma sak.

Natos civila beredskapsarbete identifierar ett antal områden som särskilt viktiga att stärka och skydda. Några av dem är energiförsörjning, livsmedels- och dricksvattenförsörjning och att säkerställa att våra folkvalda ska kunna fortsätta ta politiska beslut.

Sex civilområden

I princip samma inriktning gäller för det svenska civila försvaret. Under de senaste åren har tempot ökat i arbetet med att stärka vårt civila försvar. Förra året delades Sverige in i sex nya civilområden, där varje civilområde leds av en ansvarig landshövding. Västra Götaland och Halland utgör tillsammans det Västra civilområdet. Civilområdenas uppdrag är att stärka vår motståndskraft vid krigsliknande situationer och krig. Sverige har sedan många år deltagit i Natoledda övningar och insatser.

Värdlandsstöd en viktig uppgift

Som medlemsstat ska Sverige också vara beredd att lämna värdlandsstöd, det vill säga kunna ge civilt och militärt stöd, till Natostyrkor som kommer till vårt land.

Försvarsberedningen slår i sitt betänkande Allvarstid fast att värdlandsstödet innebär uppgifter för det civila försvaret: ”underhåll och logistik för transporter, drivmedels- och elförsörjning, sjukvård, och elektroniska kommunikationer”.

En uppgift för civilområdet

Arbetet behöver delvis ske på regional och lokal nivå, och där är det naturligt att civilområdet axlar ansvaret. Det innebär att skapa strukturer för att ta emot civil och militär personal i vår del av landet.

För att klara det som ligger framför oss måste vi arbeta tillsammans - stat, regioner, kommuner, näringsliv, trossamfund och frivilligorganisationer. Vi behöver känna tilltro till varandra och vad vi gemensamt kan åstadkomma för att försvara vårt land och vår befolkning, för att stå upp för vårt öppna och demokratiska samhälle.

Nära samverkan viktig

Den nya organisationen i civilområden är ett värdefullt tillskott i denna process. En nära samverkan mellan myndigheter i närområdet kommer att vara ännu viktigare när vi befinner oss i Nato. Det kanske viktigaste av allt är att varje samhällsmedborgare, ung som gammal, måste vara beredd att göra sin insats. Vi behöver kunna klara utmanande situationer, ta ansvar i lokalsamhället, visa tålamod och framför allt ha motståndskraft.

Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län
Brittis Benzler, landshövding i Hallands län

Artikeln är publicerad i Hallandsposten. Liknande artiklar är publicerade i andra läns regionala medier med deras landshövdingar.

Faktaruta - Nato

Nato är en förkortning för North Atlantic Treaty Organization. Nato har identifierat sju civila förmågor, så kallade National baseline requirements for resilience. Dessa förmågor är särskilt prioriterade områden för att stärka den civila motståndskraften. Förmågorna är en central utgångspunkt i det svenska nationella arbetet med att utveckla krisberedskapen och det civila försvaret. Punkterna är ett viktigt ingångsvärde i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. Förmågorna har också stor likhet med ett antal områden som är prioriterade för utvecklingen av det svenska civila försvaret.

Källa: msb.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss