Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsanalys för Halland 2023

En gata i stadsmiljö med nybyggda moderna tegelhus med lägenheter i utmed ena sidan.

För att uppnå en hållbar utveckling i länet behövs en väl fungerande bostadsmarknad. Det är också en förutsättning för att uppnå ett socialt hållbart samhälle, där alla grupper inkluderas. Det är därför angeläget att bostadsbyggandet inte stannar av och att det som byggs motsvarar det som efterfrågas. Om detta och mycket annat kan du läsa i Bostadsmarknadsanalys Halland 2023.

Bland annat uppger hälften av länets kommuner att det råder bostadsbrist, vilket är en förändring från året innan. Numera gör, förutom Hylte, även Laholm och Falkenberg bedömningen att det råder balans på bostadsmarknaden. Förra året gjorde samtliga kustkommuner bedömningen att det var bostadsbrist i kommunen som helhet samt att det skulle råda bostadsbrist framöver.

Och allt fler studenter slåss om samma antal studentbostäder. Halmstad är sedan ett antal år rödlistad som studieort i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) årliga bostadsrapport. Bostadsbristen för studenter påverkar såklart den enskilda individens möjlighet till studier, men Länsstyrelsen ser också att det påverkar hela regionen genom mindre inflyttning och i förlängningen brist på kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden.

Ta del av rapporten Bostadsmarknadsanalys Halland 2023 Länk till annan webbplats.

Om bostadsmarknadsanalysen

Bostadsmarknadsanalys Halland är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket.

Rapporten grundar sig dels på kommunernas svar i den bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och dels från Statistiska Centralbyrån (SCB). Denna analys grundar sig på svar som kommunen lämnat i januari 2023 angående hur bostadsmarknaden i kommunerna varit under 2022. Bostadsmarknadsenkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och ger en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i länet. Bostadsmarknadsenkäten är unik då ingen annan undersökning fångar in kommunernas bostadsmarknadsläge på samma sätt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss