Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ministern för civilt försvar och MSB:s generaldirektör i samtal om hur Nato påverkar det civila försvaret

Vy över Almedalen

Bild från Johnér bildbyrå.

Länsstyrelserna är på plats i Almedalen! Den 29 juni bjuder landets länsstyrelser in till tre gemensamma seminarier. Samtalen har två teman i fokus: återuppbyggnaden av Sveriges civila försvar och ett hållbart skogsbruk, sett ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.

Landets 21 länsstyrelser gör även i år gemensam sak genom att arrangera seminarier tillsammans under Almedalsveckan. I det första seminariet, Hur påverkar ett Natomedlemskap utvecklingen av det civila försvaret? deltar Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Anneli Hulthén, civilområdeschef för Södra civilområdet och Magnus Christiansson, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.

– Länsstyrelserna och andra aktörer i det civila försvaret har fått upp farten i uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar. Men går det tillräckligt snabbt och finns det något som behöver göras annorlunda för att leva upp till Natos:s krav? Det är två av frågorna som panelisterna kommer att belysa under seminariet, säger Jonas Johansson, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Stockholm.

Så kan kulturarvet skyddas i krig

En del i uppbyggnaden av det civila försvaret handlar om skydd av kulturarv i krig. Här har länsstyrelserna viktiga uppgifter i form av att välja ut, märka upp och planera för undanförsel av kulturegendomar – något som kommer att avhandlas under det andra seminariet, Så skyddas det svenska kulturarvet vid väpnad konflikt.

Deltar gör Anneli Bergholm Söder, länsråd på Länsstyrelsen Gotland, Magnus Hjort, vik. generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar, Patrik Oksanen, journalist och senior rådgivare på tankesmedjan Fores, Susanne Thedéen, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet och Anna McWilliams, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

– Åhörarna kommer att få veta mer om hur länsstyrelserna och andra aktörer jobbar med att skydda vårt fysiska kulturarv, bland annat här på Gotland, men även hur främmande makt kan försöka att påverka berättelsen om Sveriges kulturarv och historia, säger Thomas Zielinski, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Gotland.

Skogen: Kan naturvärden och produktion balanseras?

I länsstyrelsernas tredje seminarium, Vem äger rätten till skogen? riktas blicken mot Sveriges enorma skogsområden och en återkommande fråga: intressekonflikten mellan naturvärden och skogsproduktion. Medverkar gör Jonas Löfstedt, regionchef för Skogsstyrelsen region Mitt, Karin Perers, ordförande för Mellanskog, Georg Andrén, landshövding i Värmlands län och Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på Världsnaturfonden.

– Ambitionen med seminariet är bland annat att ge markägare nya perspektiv på frågan om det är möjligt att hitta lönsamhet i ett biologiskt hållbart skogsbruk. Vi vill också belysa vilken roll myndigheter kan spela i frågan, säger Erik Bergman, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Västmanland.

Program för länsstyrelsernas seminarier 

Seminarierna går av stapeln i Visby på Korsgatan 4 i landshövdingeresidensets trädgård, torsdagen den 29 juni. Moderator är Max Landergård.

Kl. 12.30–13.15
Hur påverkar ett Natomedlemskap utvecklingen av det civila försvaret?

Kl. 13.30–14.15
Så skyddas det svenska kulturarvet vid väpnad konflikt

Kl. 14.30–15.15
Vem äger rätten till skogen?

Några länsstyrelser arrangerar även egna seminarier under Almedalsveckan. Dessutom deltar medarbetare i andra aktörers evenemang.

Hallands deltagande

Onsdagen den 28 juni klockan 11.30 deltar landshövding Brittis Benzler i samtal om utveckling och behov av el i Halland. Detta samtal sänds även live.

Landskampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?, Almedalens officiella program Länk till annan webbplats.

Torsdagen den 29 juni klockan 13.00 deltar Erika Axelsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Hallands län, i panelsamtal om fisket och vår marina miljö i Almedalen. Detta går att följa live via SLUs Youtube-kanal.

Om programmet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Länk till annan webbplats.

Fredagen den 30 juni deltar landshövding Brittis Benzler, i samtal om barnfattigdom.

Varför så tyst om barnfattigdom i glesbygden, Almedalens officiella program Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss