Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu pågår inventering av havsnejonöga i Halland

Två havsnejonöga på botten av Ätran. Den ena suger sig fast på en sten,

Inventeringen av den hotade arten havsnejonöga i Hallands vattendrag har startat. Den pågår några veckor framöver och Länsstyrelsen tar gärna emot allmänhetens observationer.

Under de kommande veckorna pågår en inventering för att kartlägga i vilka vattendrag i Halland som vi har lek av havsnejonöga. Havsnejonöga leker just nu där laxen leker om hösten. 21 havsnejonögon har passerat fiskräknaren i Herting i Ätran men ännu har inga observerats i Högvadsån. I Rolfsån har ett antal individer observerats.

Inventeringar har gjorts på samma sätt i Halland under 8 år, sedan 2015. Parallellt pågår även inventeringar i Skåne och Västra Götaland.

Situationen är allvarlig för arten

Länsstyrelsen sammanställer det nationella resultatet när inventeringen är helt klar, men vi ser redan nu att det är få individer som passerat fiskräknaren i Ätran.

Bilderna ovan visar en ensam hanne i Rolfsån. Han väntar nog på en hona för att kunna leka. På denna plats berättar närboende att det förr i tiden var alldeles fullt av havsnejonögon.

Lördag och söndag 10-11 juni: I Stensån, Genevadsån, Edenbergaån, Smedjeån, Nissan, Suseånoch Högvadsån har inga havsnejonögon ännu observerats. I Rolfsån har två ensamma hannar varav en väldigt liten och mager observerats, Havsnejonögonen är ca 10 år när de vandrar upp för att leka o vi får hoppas att det kommer fler havsnejonögon upp i våra vattendrag och att vi har både hannar och honor, annars blir det ingen lek. Håll gärna utkik o rapportera!

Första flodpärlmusslan

Under inventeringen av Smedjeån, nedströms Ränneslövskvarn, påträffades glädjande Smedjeåns första levande flodpärlmussla som inventeraren hittade då han inventerade havsnejonögon.

Flodpärlmussla hittad i Smedjeån.

Det är Per Ingvarsson som hittat musslan och även han som tagit bilden på musslan. Han är den konsult som har uppdraget att inventera havsnejonöga.

Har du sett havsnejonöga?

Länsstyrelsen tar gärna emot information och allmänhetens rapporter av havsnejonögon.
Mejla din observation till elisabeth.thysell@lansstyrelsen.se.

Stör inte leken utan titta på avstånd

Om du ser havsnejonöga leka i vattendrag, så stör inte utan titta endast från land. Det är lättast att se arten med polariserande glasögon, då de är väl kamouflerade mot botten och kan vara svåra att upptäcka. De kan vara över en meter långa.

Havsnejonöga är starkt hotad

Havsnejonöga är sedan 2020 klassad som starkt hotad enligt rödlistan för hotade arter, vilket betyder att den riskerar att helt försvinna från Sverige. Ett nationellt åtgärdsprogram för att rädda havsnejonöga Länk till annan webbplats. pågår med åtgärder och insatser. Årliga inventeringar är en del och Länsstyrelsen i Halland koordinerar det regionala arbetet.

Mer information om havsnejonöga på vår webbplats

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss