Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddszoner får skördas för att få mer vinterfoder till djuren

Traktor skördar vall.

Foto: Johnér bildbyrå

På grund av torkan har det uppstått problem för många lantbrukare att få tillräckligt med foder till sina djur. Därför har Länsstyrelsen beslutat att lantbrukare får möjlighet att skörda skyddszoner före tillåtet datum samt viss mark i träda utan att det görs avdrag på stödet.

I vanliga fall måste lantbrukaren följa alla villkor i stöden för att få full ersättning. Länsstyrelsen beslut innebär att lantbrukare nu kan bortse från vissa villkor och ändå få full ersättning.

Följande villkor kommer vi inte göra avdrag för under stödår 2023:

  • skyddszoner som skördas före 1 juli
  • träda, i de fall lantbrukarens ansökan omfattar kompensationsstöd, får skördas före 1 augusti utan att räknas med i grovfoderarealen.

Du behöver inte ta kontakt med oss på Länsstyrelsen innan du skördar ovanstående stöd. Detta efter ett beslut av Jordbruksverket 15 juni.

Vad gäller för andra stöd?

Det finns andra stöd där vi på Länsstyrelsen har möjlighet att på grund av torkan sätta ner avdrag. Till exempel om du behöver stödutfodra på en betesmark med särskilda värden. För mer information om exakt vilka stöd och förutsättningar som gäller behöver du ta kontakt med oss.

Du kan skicka e-post till jordbrukarstod.halland@lansstyrelsen.se  eller ringa på 0771-67 00 00.

Jordbruksverket undersöker fler undantag

När det kommer till skörd av blommande trädor, fältkanter och gröngödslingsgrödor som räknas som miljöytor i grundvillkoren till gårdsstödet undersöker Jordbruksverket möjligheterna till undantag för att göra det möjligt att skörda dessa. Vi hoppas att kunna gå ut med information om skörd av dessa ytor under de kommande dagarna.

Betesförmedling i Halland

Har du djur som behöver någonstans att beta eller mark att erbjuda djurägare? Då kan du anmäla ditt intresse för betesförmedling på vår webbplats.

Anledningen till att vi startat kontaktytan är att den rådande torkan orsakat foderbrist för djur. Genom att underlätta kontakten mellan djur- och markägare kan fler foderresurser i Halland nyttjas.

Betesförmedling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss