Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan arbetet med kulturmiljön stötta demokratin

Exemplar av skriften Kulturmiljö är demokrati.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Kulturmiljö är demokrati”. Den beskriver hur landets kulturmiljöarbete är del av demokratiska processer och riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Skriften innehåller exempel på olika former av bred delaktighet i historiska miljöer – allt från skolprojekt i södra Ölands världsarv till flytten av Kirunas kulturbyggnader – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Den lyfter fram hur länsstyrelsen samverkar med andra för att främja kulturarvets möjligheter som demokratisk kraft. Vi hoppas att den ska inspirera alla som är intresserade av kulturhistoriska platser, också politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Emma Östlund, länsantikvarie vid Länsstyrelsen i Hallands län.

Expedition kulturarv i Halland

– Vi vill uppmärksamma hur människor engagerar sig i våra historiska miljöer och tar vara på sina demokratiska rättigheter till vårt kulturarv. I skriften ger vi också exempel på kulturmiljöer där viktiga demokratiska insatser gjorts. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att bättre förstå förutsättningarna för vår demokratiska samtid och dess eventuella utmaningar, säger Emma Östlund.

I Halland berättar vi om Expedition kulturarv som är ett projekt där barn och unga genom en digital karta, där fakta om kulturarvet presenteras på ett lättillgängligt sätt, kan ta del av den lokala kulturmiljön. Även om Expedition kulturarv i första hand vänder sig till grundskolorna i Hallands län är självklart alla välkomna att ta del av materialet. En grundläggande byggsten i ett demokratiskt samhällsbygge är tillgång till kunskap och möjlighet till delaktighet.

Skriften, Kulturmiljö är demokrati, finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Länsstyrelsen planerar att ta fram informationsskrifter med andra teman.

Publikationen Kulturmiljö är demokrati Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss