Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu vandrar havsnejonögon upp i Ätran

Närbild på ett havsnejonöga som suger sig fast på en sten. 

Foto: Johan Hammar

I fiskräknaren vid Herting i Ätran har tre havsnejonöga hittills vandrat upp under maj månad. Varje individ är viktig av den hotade arten.

Elisabeth Thysell är fiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Halland och har under flera år arbetat med inventering av och åtgärdsprogram för den numera rödlistade havsnejonögat. Tyvärr är resultaten dystra. De senaste inventeringarna visar att det i Sverige bara finns cirka 100 lekmogna individer kvar av arten.
– Vi ser i fiskräknaren vid Herting att årets uppvandring har börjat med hittills tre havsnejonögon. Under försommaren ska vi återigen inventera våra vattendrag i Halland för att se utvecklingen. Varje individ är viktig, säger Elisabeth Thysell.

Följ vandringen uppåt via fiskräknaren vid Herting, Falkenberg Länk till annan webbplats.

Mer information om den hotade arten havsnejonöga

Hjälp till att observera och rapportera

Har du sett havsnejonöga i Hallands vattendrag? Lättast ser du leken vid midsommartid då den oftast sker i fullt dagsljus. Titta gärna men stör inte.
Och titta noga, då de är väl kamouflerade mot botten och kan vara svåra att upptäcka. Havsnejonöga kan vara över en meter långa.
Mejla gärna dina observationer till: Elisabeth.Thysell@lansstyrelsen.se

Fiskvandring vid Herting 2000-2020

Hertings kraftverk i Ätran utgjorde tidigare ett besvärligt hinder, där den enda möjliga vandringsvägen i uppströms riktning var genom en brant teknisk fiskväg men sedan 2014 finns en ny fri passage vid Herting. I syfte att kontrollera fiskvägens funktion samt de vandrande beståndens storlek och karaktär har fiskvandringen övervakats med en elektronisk fiskräknare och manuella stickprovskontroller sedan år 2000.

Ta del av rapporten Fiskvandring vid Herting 2000-2020 Länk till annan webbplats.

Se filmen "Havsnejonöga - Sveriges mest hotade fisk"

På uppdrag av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Halland har naturfotograf Johan Hammar tagit fram filmen "Havsnejonöga - Sveriges mest hotade fisk" som på ett enkelt sätt informerar om arten och dess besvärliga situation.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss