Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Laholmsbuktens VA AB har ansökt om förlängd igångsättningstid gällande Busörs avloppsreningsverk i Halmstads kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Laholmsbuktens VA AB har ansökt om förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt 9 kap miljöbalken gällande Busörs avloppsreningsverk på fastigheten Särdal 4:70 i Halmstads kommun.

Laholmsbuktens VA AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om förlängd igångsättningstid gällande tillstånd enligt miljöbalken till Busörs avloppsreningsverk på fastigheten Särdal 4:70 i Halmstads kommun.

Laholmsbuktens VA AB yrkar att den tillståndsgivna verksamheten ska ha satts igång senast den 31 december 2026.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 26 juni 2023.

I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-2679-2023 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)