Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det är hög brandrisk i skog och mark

Brand i en grön skog. Blandat lövträd och barrträd.

Risken för skogsbränder är fram till söndagen stor eller mycket stor, skriver SMHI i sin varningstext för skogsbrand i Halland. På en del håll extremt stor risk på grund av blåst. Varningen gäller bland annat för Hallands län men även för resten av södra Sverige.

Hur kan det påverka mig?

Det är stor eller mycket stor brandrisk vilket innebär att eld sprids lätt i skogsmark. Om du eldar behöver du vara mycket försiktig, även om du eldar på en utpekad grillplats.

Det pågår skogsbrandsbevakning med flyg över länet och Länsstyrelsen följer händelseutvecklingen och väderprognoserna noggrant. I Halland är det respektive kommun som utfärdar eventuella eldningsförbud. Håll dig uppdaterad via kommunens webbplats kring vad som råder där du är.

Att göra upp en eld medför alltid ett ansvar för den som eldar, oavsett om det råder eldningsförbud eller ej.

Brandrisk och eldningsförbud

Vill du lära dig mer kring brandrisker och eldningsförbud? Länsstyrelsen har en fördjupad information kring ämnet.

Brandrisk och eldningsförbud | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss