Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar årets naturvårdsbränningar i Halland

Bränning i Steninge naturreservat

Varje vår bränner Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen fjolårsgräs och ljung i många öppna marker i länet. Detta gynnar vissa arter, främst örter och insekter. Bränningarna utförs under kontrollerade former med hjälp av erfaren personal.

Naturvårdsbränning är en effektiv skötselmetod för att få bort förvuxet gräs och ris, och därmed gynna en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker.

Bränningarna utförs av erfarna brännarlag som jobbar med säkra brandgator, har vatten till hands och ser till att elden inte sticker iväg. Räddningstjänsten hålls informerad. En del områden bränns av upphandlade bränningsutförare och en del områden bränns av Länsstyrelsens naturvårdspersonal.

Urvalet av bränningsområden sker utifrån uppsatta mål i skötselplaner för naturreservat, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och Åtgärdsprogram för hotade arter.

På grund av neddragningen av naturvårdsbudgeten finns det inte utrymme att utföra naturvårdsbränning i den omfattningen som låg i årets planering, för skötsel av värdefull natur. Vi kommer ändå att bränna ett antal områden i år då detta är ett kostnadseffektivt sätt att sköta öppna marker på. På en stor andel av områdena genomföras bränningen med egen personal.

Planerade bränningar under 2023:

Kungsbacka kommun:

 • Sandsjöbacka (naturreservat)
 • Hållsundsudde (naturreservat)
 • Näsbokrok (naturreservat)

Varbergs kommun:

 • Vadkärr (natura 2000-område)
 • Biskopshagen (naturreservat)
 • Videberg (naturvårdsavtal)
 • Bua strand (naturvårdsavtal)
 • Klosterfjorden (blivande naturreservat)
 • Skretången, Årnäs (naturvårdsavtal)
 • Hovgård (naturreservat)
 • Gamla Varberg Fyrkullen (naturreservat)
 • Kårehögen, Hunnestad
 • Gamla Köpstad (naturreservat)
 • Sik (naturreservat)

Falkenbergs kommun:

 • Hällarp (naturreservat)
 • Rosendal (naturvårdsavtal)
 • Agerör
 • Långasand (naturvårdsavtal)

Halmstads kommun:

 • Bockalt (blivande naturreservat)
 • Särdal (delvis i naturreservat)
 • Haverdal och Stabbes hög (delvis i naturreservat)
 • Gårdshult (naturreservat)
 • Frösakull (naturvårdsavtal)
 • Lågagård
 • Långenäsudden

Laholms kommun:

 • Övragård (naturreservat)
 • Mästocka ljunghed (naturreservat)
 • Bollaltebygget (kulturreservat)
 • Kullsgård (naturvårdsavtal)
 • Örelid södra
 • Vessinge sandhedar (naturreservat)
 • Elestorp (naturvårdsavtal)
 • Veinge betong (naturvårdsavtal)
 • Våxtorp Ön (naturvårdsavtal)
 • Eldsbergaåsen (område med gravhögar)

Hylte kommun:

 • Norra Remma

Vädret styr

Dessa områden bränns i regi av både Länsstyrelsens naturvårdsenhet och kulturmiljöfunktion samt Västkuststiftelsen. Ytterligare något område kan tillkomma och alla områden kanske inte kommer att bli brända på grund av vädret.

Kontakt