Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stena Recycling AB ansöker om förlängd prövotid för utsläpp av renat dagvatten från fastigheten Fyllinge 20:426 i Halmstads kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Stena Recycling AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om förlängd prövotid för utsläpp av renat dagvatten till Kistingebäcken och Trönningeån från fastigheten Fyllinge 20:426 i Halmstads kommun.

Bolaget yrkar att Miljöprövningsdelegationen ska förlänga prövotiden avseende utsläpp av PFAS till 2027-12-15 och göra en följdändring i det provisoriska villkoret P2, vad gäller tidpunkterna för redovisning av PFAS-halter.

Ansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Bygg- och miljöförvaltningen i Halmstads kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Den som vill yttra sig med anledning av ansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 3 april 2023. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-5922-2022 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)