Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Metodstöd ska stärka arbetet mot prostitution och människohandel

Bild på en person som sitter ihopkrupen med händerna runt benen.

Foto: Pixabay

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett utbrett problem som alla kommuner behöver arbeta med. Men kompetensen för att tidigt upptäcka och hjälpa utsatta varierar stort. Därför lanserar nu länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland, tillsammans med Göteborgs Stad, ett metodstöd som ska stärka socialtjänsten.

Vi vill säkra att alla kommuner har grundläggande kunskap och får rätt vägledning för att kunna arbeta metodiskt med de här målgrupperna, säger Anders Sandberg, utvecklare inom mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ökad kunskap och större trygghet

Stödet har tagits fram i nära samarbete med Göteborgs Stad genom Mikamottagningen, som erbjuder stöd och hjälp till utsatta och deras anhöriga.

Vi får många förfrågningar från hela regionen, både från personer som söker stöd och från yrkesverksamma som känner osäkerhet inför frågan. Genom den här satsningen får vi möjlighet att ta ett samlat grepp för att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap till socialtjänstkollegor, säger Annika Emricsson, samordnare för Mikamottagningen, Göteborgs Stad.

Metodstödet består av ett utbildningspaket med filmade föredrag, där experter ger orientering och fördjupning kring olika aspekter av människohandel, sex mot ersättning och köp av sexuella tjänster. Tanken är att föreläsningarna ska kombineras med diskussioner i den egna organisationen.

Vår förhoppning är att stödet ska leda till att yrkesverksamma blir mer trygga i att möta målgrupperna och att personer som söker stöd ska kunna få bra hjälp oavsett var man bor, säger Annika Emricsson.

I arbetet med metodstödet deltar även Göteborgs Stads KAST-verksamhet. De är en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster och bidrar med kunskap om denna grupp.

Det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder för att på sikt minska efterfrågan på sexuella tjänster, säger Sigun Lilja, samordnare inom våld i nära relationer på Länsstyrelsen Halland.

Erbjudande om skräddarsytt stöd

I paketet som nu lanseras ingår också ett erbjudande om att ta fram skräddarsytt stöd, utifrån en kommuns specifika behov. Till exempel kan kommunen få hjälp att utveckla rutiner, ta fram en handlingsplan eller införa nya arbetssätt. Under året kompletteras metodstödet också med ett material som ger vägledning vid stödjande samtal.

Metodstödet riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänst och verksamheter som jobbar med våldsutsatta och våldsutövare. I slutändan ska satsningen bidra till ett bättre stöd för personer med erfarenhet av sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende, människohandel för sexuella ändamål och deras anhöriga samt köpare av sexuella tjänster och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbruk) och deras anhöriga.

Metodstödet finns samlat på Länsstyrelsens webbplats

Kort om Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket även omfattar arbetet mot prostitution och människohandel. I uppdraget ingår förebyggande insatser för barn och unga som riskerar att hamna i prostitution, att förebygga genom tidig upptäckt av unga med erfarenhet av sex mot ersättning och att stödja arbetet med att erbjuda stöd och skydd till alla som utsätts för olika former av exploatering. Länsstyrelsen ska också arbeta för att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland

Anders Sandberg

Utvecklare inom området mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen i Hallands län
Sigun Lilja

Samordnare inom våld i nära relationer

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss