Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lantmännen Cerealia AB ansöker om ändring av villkor i tillstånd avseende livsmedelsanläggning i Laholms kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Lantmännen Cerealia AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken till livsmedelsanläggning på fastigheten Lilla Tjärby 20:2 i Laholms kommun.

Lantmännen Cerealia AB ansöker om att i första hand upphäva och andra hand mildra villkor om att dagvattenledning ska vara försedd med avstängningsanordning.

Ansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Medborgarservice i Laholms kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 29 mars 2023. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-2234-2022 anges.

Kontakt