Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse om ändrat beslut

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Regeringen har den 24 november 2022 beslutat att ändra Länsstyrelsens beslut om att utvidga naturreservatet Råmebo på fastigheterna Råmebo 1:11, Öknalt 1:24 samt delar av fastigheterna Råmebo 1:2, 1:3 och 1:5 i Halmstads kommun.

Regeringens beslut innebär att akuta reparationer av befintliga ledningar samt förnyelse av befintliga ledningar och transformatorstation kan genomföras under vissa förutsättningar.

Regeringens beslut hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad.

Regeringens beslut (M2020/1616) om att ändra Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om naturreservatet Råmebo Pdf, 4.6 MB.

Kontakt