Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Långa handläggningstider i överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL)

Bostadsbyggande

Länsstyrelsen har sedan en längre tid tillbaka långa handläggningstider i överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen, dvs. i ärenden om överklagade bygglov, förhandsbesked, så kallade attefallsåtgärder och tillsynskrav. Detta beror på flera omständigheter.

Halland ett väldigt expansivt län där det byggs mycket och det är också ett folktätt län med olika konkurrerande intressen, vilket gör att det är vanligt att byggnadsnämndernas beslut överklagas. Efter de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne är Halland faktiskt det län där länsstyrelsen får flest överklaganden enligt PBL. Varje månad kommer det in ett fyrtiotal nya, överklagade ärenden till oss. Detta i kombination med återkommande vakanser på länsstyrelsens juristfunktion, som handlägger de överklagade PBL-ärendena, har gjort att länsstyrelsen fått stora ärendebalanser och långa handläggningstider.

Enligt direktiv från Regeringen ska länsstyrelsen särskilt prioritera ärenden om bygglov till nya permanentbostäder med hänsyn till bostadsförsörjningen. För dessa ärenden ska handläggningstiden vara maximalt 80 dagar. Länsstyrelsen klarar denna målsättning, men för övriga ärenden enligt PBL är handläggningstiden mycket lång, för närvarande 1-1,5 år. En normal handläggningstid för dessa ärenden är 5-6 månader. Länsstyrelsen arbetar för att få ner ärendebalanserna och successivt korta handläggningstiderna genom olika åtgärder, bl.a. en omorganisation, men det kommer att ta tid att få ner ärendebalanserna till en mer normal nivå, eftersom tillströmningen av nya ärenden är fortsatt hög.

Kontakt

Peter Jupén

Chefsjurist

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss