Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi vill ha mer än en vecka fri från våld

Skuggor i ett fönster.

En vecka fri från våld börjar idag. Men vi vill ha mer än en vecka fri från våld. Självklart vill vi vara utan våld. Länsstyrelsen jobbar aktivt för att minska våld i nära relationer och särskilt mäns våld mot kvinnor.

Både män och kvinnor utsätts för våld, men den stora gruppen våldsutsatta i nära relationer är kvinnor. Män utsätts i regel för våld i det offentliga rummet av någon okänd, medan kvinnor oftast utsätts inom hemmets väggar av sin man eller före detta partner. Våld i nära relationer måste motverkas. Detta är ett allvarligt samhällsproblem och något som måste förändras nu.

— Forskning visar att två barn i varje klass lever med våld i hemmet, så inte minst för barn är arbetet mot mäns våld mot kvinnor ett mycket viktigt arbete som uppmärksammas extra under en vecka fri från våld, säger Sigun Lilja samordnare för Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Hallands län.

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och vikten av våldsförebyggande arbete.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangerar för sjunde året i rad. 2022 infaller En vecka fri från våld vecka 47, den 21-27 november. Unizon och Unizons jourer arrangerar flera event under årets En vecka fri från våld.

I Halland arrangeras En vecka fri från våld av länets kommuner i samverkan med kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer, Länsstyrelsen, Region Halland samt civilsamhället.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är ett av sex delmål i den svenska jämställhetspolitiken. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målsättningen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin får genomslag i länen.

— Att länet kraftsamlar under En vecka fri från våld är en viktig del i det ständigt pågående arbetet vi bedriver kring mäns våld mot kvinnor. Vi behöver lyfta att detta är en samhällsfråga och att det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper, berättar Jennie Wallin som även hon arbetar på Länsstyrelsen i Hallands län mot Mäns våld mot kvinnor och även föräldrastöd. Hon reflekterar även kring att de flesta känner en kvinna som är utsatt, men man känner inte en man som utsätter. Samt fortfarande är det så att flera frågar varför kvinnan inte lämnar relationen, istället för att fråga varför mannen slår. 

Gediget program under veckan

I Länsstyrelsens kalender har vi samlat aktiviteter som händer under veckan som drar igång idag, 21 november. Kanske är där något som du kan lyssna till, delta i eller tipsa någon om? Välkommen du också!

En vecka fri från våld – I Länsstyrelsens kalender Länk till annan webbplats.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer för att förebygga våld.

Kontakt