Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är årets inventering av havsnejonöga utvärderad

Havsnejonöga

Det är ett alarmerande lågt antal havsnejonögon kvar i Sverige, under 100 stycken. Detta kan jämföras med åren 2009 och 2010 då uppskattades antalet till över 1500 individer bara i Ätran. År 2022 var antalet 35 stycken.

Havsnejonöga har under 2022 inventerats från maj till augusti i Halland, Västra Götaland och Skåne län. Åar som undersöktes i Halland var från söder till norr, Stensån, Smedjeån, Edenbergaån, Genevadsån, Fylleån, Nissan, Suseån, Ätran med Högvadsån, Tvååkersån, Himleån, Viskan med Albäcken, Löftaån, Rolfsån samt Kungsbackaån med Lillån.

Totalt observerades 64 levande individer på hela västkusten. I Halland observerades individer i Ätran i Viskan, Rolfsån, Kungsbackaån och Nissan.

I åarna i söder Stensån, Smedjeån, Genevadsån, Fylleån och Suseån så återfanns inga lekande individer eller lekgropar. I Nissan sågs det heller inga lekgropar eller lekande individer men två observationer gjordes av allmänheten nedströms Slottsmöllan.

Hur har det blivit såhär?

  • Stor fisk i havet saknas, torsken är borta och havsnejonöga har inget att parasitera på och svälter troligen ihjäl i havsfasen. Vi behöver därför arbeta med att få tillbaka stor fisk i havet. När havsnejonöga väger cirka 2 kg och är över 1 m långt så behöver den byten på 40-80 kg för att kunna överleva då den suger blod som är näringsfattigt.
  • Havsnejonöga kan inte passera de trappor som är byggda för lax och öring eftersom de inte kan hoppa. Vi behöver vandringsvägar som är anpassade för arten upp- och nedströms.
  • Larvernas uppväxtområden exploateras. Det är viktigt att man inte gräver bort eller stensätter vattendragets kanter där larverna bor. Försvinner larverna från vattendragen finns det inga feromoner som lockar upp vuxna lekmogna individer, det vill säga uteblir leken i 8 år så finns inga larver och det finns då inget doftämne som lockar upp havsnejonögonen i vattendragen.
  • Havsnejonöga tål inte regleringar, hela leken kan spolieras om de leker nedströms ett kraftverk om flödet regleras hastigt, även larverna nedströms kan då dö.
  • Havsnejonöga behöver vatten för att leka och vandra under den årstid då det ofta är ont om vatten i juni och juli.
  • Havsnejonöga är känslig för miljögifter, försurning och föroreningar. Vi behöver arbeta med att fortsatt kalka vattendragen, anlägga skyddszoner och minska utsläpp av pesticider, bekämpningsmedel och läkemedel med mera.

Det är viktigt att komma ihåg att havsnejonögon är riktiga biologiska återställare då de flyttar stora stenar och luckrar upp bottnarna. På så vis gynnas laxens lek och flodpärlmusslans föryngring. Tänk när det fanns tusentals i våra vattendrag på västkusten vilken effekt havsnejonöga hade på bottenstrukturen, säger Elisabeth Thysell, fiskekonsulent på Länsstyrelsen i Hallands län.

Tack för alla observationer

Vi tackar för den information allmänheten bidragit med det betyder mycket. Låt oss tillsammans sprida information om arten. Den har miljoner år på nacken och vi har ett nationellt och internationellt ansvar att se till att den ökar i antal. Sprid information om arten, prata om den i skolan och på andra ställen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss