Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Doping – det dolda samhällsproblemet

Två personer tränar på gym

När doping nämns tänker de flesta på elitidrottare som försöker ta genvägar för att nå lite längre i sin jakt på medaljer och rekord. Men den stora massan som använder dopingpreparat är inte elitidrottare utan mycket oftare vanliga gymbesökare.

För att öka kunskapen i frågan bjuder Länsstyrelsen i Hallands län, Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Hylte kommun, polisen och CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) in till ett webbinarium den 13 oktober. För att belysa dopingfrågan från olika perspektiv. Under dagen kommer teman som exempelvis utseendekultur och kroppsuppfattning, online-doping, doping och våld samt organiserad brottslighet att tas upp.

När Antidopning Sverige genomför sina årliga tester så är cirka 20% av dessa på vad som betecknas som motionärer. Antalet personer som bestraffas för dopningsbrott är däremot lika stort bland motionärer som bland elitaktiva.

Det är även i den här gruppen som många av de stora och i vissa fall dolda eller okända samhällsproblemen finns, säger Alexander Mårtensson, ANDTS handläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Doping ett växande samhällsproblem

De som dopar sig utan att vara tävlingsidrottare har i stället andra skäl till att fuska till sig idrottsresultat. Sådan doping handlar i princip uteslutande om AAS (Anabola androgena steroider).

Missbruk av AAS är idag ett växande samhällsproblem. Detta drogrelaterade missbruk sker i syfte att förändra kroppen men även de psykiska effekterna av drogen eftersträvas, berättar Alexander.

Rikskriminalpolisen rapporterar ett ökat användande av AAS bland kriminella individer. AAS ökar aggressivitet och mod och gör användarna mer våldsbenägna.

Dopningsmissbruk utanför idrotten

Enligt utredningen om kontroll av missbruksmedel återfinns dopningsmissbruk utanför idrotten exempelvis bland kroppsbyggare och våldsbrottslingar, liksom andra som använder medlen för att uppnå fysiska effekter. I de årliga nationella drogvaneundersökningarna bland skolungdom i årskurs 9 och gymnasiets år 2 svarar normalt cirka 1–2 % av pojkarna och 0–1 % av flickorna att de prövat anabola androgena steroider någon gång.

Majoriteten av de som använder AAS är män i åldern 18 – 34 år. Att användarna främst är yngre män återspeglas även i exempelvis kriminalstatistiken, där närmare två tredjedelar av de dopningsmisstänkta är män under 30 år. Däremot tycks många som prövat anabola androgena steroider ha en ökad benägenhet att också använda narkotika och läkemedel. Dopningsmedel används i hela landet men är vanligare i storstäder än i glesbygden. Problemet med dopning är komplext och det finns ofta andra droger med i bilden.

”Strategiskt bruk” hos kriminella personer har förts fram som ytterligare en förklaring till missbruk av AAS, alltså att steroider används för att bli stark, aggressiv och känslokall samt för att öka känslan av oövervinnelighet.

Förbygga doping i Halland

I Halland jobbar just nu Kungsbacka kommun och Falkenberg kommun enligt metoden 100% ren hårdträning för att förebygga dopning. Även Varbergs kommun har ett aktivt samarbete med polis och gym för att komma åt problematiken.

Information om webbinariet

Dag och tid: 13 oktober klockan 08.30-16.00

Plats: Digital föreläsning

Media är välkommen att vara med på hela eller delar av dagen.

Kontakt