Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya civilområden stärker motståndskraften

Karta över civilområden

Den 1 oktober träder indelningen i kraft med i sex nya civilområden i Sverige. Indelningen är en del i återuppbyggandet av vårt civila försvar. Västra Götalands och Hallands län bildar tillsammans Västra civilområdet.

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Syftet är att skapa ett starkare totalförsvar. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden. Förändringen innebär att en högre regional nivå inrättas.

För varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse. I Västra civilområdet är det Länsstyrelsen Västra Götalands län som leder arbetet. Sedan regeringens beslut har ett intensivt arbete pågått med att bygga upp civilområdeskansli i respektive civilområde.

– Vi är i början av en viktig resa för att kunna bygga ett starkare civilt försvar. När nu Västra Götalands och Hallands län blir Västra civilområdet kommer vi ytterligare att kunna stärka totalförsvaret och samverkan med Försvarsmakten i våra län, särskilt i händelse av höjd beredskap. Detta är ett arbete vi gör tillsammans, båda länen, säger Sten Tolgfors, landshövding, Västra Götalands län, och civilområdeschef.

– Med den nya strukturen kan vi skapa tydligare rollfördelning och bättre samordning mellan aktörerna inom det civila försvaret, vilket leder till ett effektivare samarbete och snabbare beslutsvägar, säger Brittis Benzler, landshövding, Hallands län.

Vad händer nu i Västra civilområdet?

Västra civilområdet är nu i en uppstartsfas med fokus på rekrytering och etablering av grundläggande former för arbetet. Arbetet sker i nära samarbete med övriga civilområdesansvariga länsstyrelser.

Nästa steg är att civilområdet ska arbeta fram en enhetlig inriktning, både för det civila försvaret och för totalförsvaret inom området. Inriktningen för totalförsvaret ska tas fram i samarbete med Försvarsmakten. Arbetet inom civilområdet kommer också att ske i nära samarbete med andra myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Landets sex civilområden

Landet har totalt sex civilområden: Norra, Mellersta, Östra, Sydöstra, Västra och Södra. För varje område finns en utsedd ansvarig länsstyrelse.

Norra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelser som ingår i området: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Mellersta civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelser som ingår i området: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Östra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelser som ingår i området: Stockholm och Gotland

Sydöstra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelser som ingår i området: Jönköping, Kalmar och Östergötland

Västra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelser som ingår i området: Halland och Västra Götaland

Södra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelser som ingår i området: Blekinge, Kronoberg och Skåne

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss