Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvarsdagen 2022 kan väcka starka känslor

Foto på en polis, militär, en kvinna från räddningstjänsten, en kvinna från ambulansen och en från man från Länsstyrelsen.

Det är sjätte året i rad som totalförsvarsdagen genomförs i Hallands län, för eleverna i årskurs två på gymnasieskolorna. I år, kan vara det år där dagen väcker starkast känslor och känns mest nära.

24 februari i år invaderade Ryssland Ukraina. Konsekvenserna av invasionen är många och stora. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har ökat medvetenheten och skapat ett större intresse för totalförsvarsfrågorna i Sverige, inte minst hos ungdomar.

— Frågor om totalförsvar och att rusta våra ungdomar för att klara sig i kris och konflikter är viktigare än det någonsin varit, säger projektledaren för totalförsvarsdagen i Halland, major Robert Trupp på Försvarsmakten.

Samhället går samman

Totalförsvarsdagen, var från början en dag då eleverna bjöds in till garnisonen i Halmstad och fick delta i rollspel, föreläsningar och workshops. Under pandemin togs det fram en digital variant av utbildningsdagen. Utbildningen, som fortsatt kallas Totalförsvardagen, är ett samarbete mellan flera aktörer i samhället. De som deltar i Halland är Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Hallands län, Polismyndigheten, Region Halland ambulanssjukvården, Räddningstjänsterna i länet, Försvarsutbildarna och Kustbevakningen.

— Det känns mycket angeläget att totalförsvarsdagen kan genomföras i år. I och med den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa har många av frågorna inom totalförsvaret aktualiserats än mer än tidigare. Det civila försvaret berör oss alla och det känns viktigt att prata med ungdomarna kring både det civila och det militära försvaret, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län.

Digital totalförsvarsdag

Totalförsvarsdagen i Halland genomförs huvudsakligen under vecka 39, som är den nationella Krisberedskapsveckan. Precis som under pandemin kommer totalförsvarsdagen i år att genomföras ute på skolorna. Det har varit ett uppskattat och väl fungerande koncept som fortsätter även i år. Totalförsvardagen genomförs i klassrummen och består av ett utbildningspaket med filmer och diskussionsfrågor. De frågor som totalförsvarsdagen belyser är bland andra beredskapen vi har i hemma, hur samhället ska kunna fungera i en kris och hur alla vi som bor i Sverige tillsammans ska försvara vårt land.

Kontakt