Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ska kontrollräkna alla röster

Foto på skylt med texten Vallokal. 

Ett viktigt och spännande val väntar. Direkt efter valet påbörjar Länsstyrelsen, som är regional valmyndighet, den slutliga rösträkningen. Drygt 50 personer har utbildats för att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Hallands län.

– Vi har goda rutiner för att upptäcka fel och känner oss trygga med att Sverige har ett robust och rättssäkert valsystem som grundar sig på allmän och lika rösträtt, säger Johannes Härri, valsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Skillnader mellan preliminärt och slutligt valresultat

Under valnatten ansvarar länsstyrelserna för valnattsrapporteringen till Valmyndigheten. När ett valdistrikt, det vill säga en vallokal, har räknat rösterna på valkvällen rapporterar de resultatet till länsstyrelsen, som sedan registrerar det preliminära resultatet så att allmänheten kan ta del av det på Valmyndighetens webbplats.

– På måndagen efter valdagen börjar vi på Länsstyrelsen arbetet med den slutliga rösträkningen. Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Rösträkningen i de tre valen brukar vara färdigräknade inom två veckor från valdagen, säger Johannes Härri.

Vid den slutliga rösträkningen kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster. Det innebär bland annat att alla länets röster räknas på nytt, personkryss räknas för första gången och ogiltiga röster granskas.

Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen och Länsstyrelsen fastställer resultaten i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Rösträkningen är offentlig

Rösträkningen är offentlig. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. I Hallands län sker rösträkningen i Länsstyrelsens lokaler på Slottsgatan 2.

Kontakt