Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio klimatprojekt i Halland får stöd

Fotografi med två traktorer som skördar gräs. Fint solljus och Klimatklivets logotyp.

Under perioden april – juli 2022 har nio nya halländska projekt beviljats totalt 40 miljoner kronor i statligt investeringsstöd för klimatåtgärder. Två stora projekt sticker ut, ett i Falkenbergs kommun och ett i Varbergs kommun.

Arla Foods mejeri i Falkenberg ska ersätta naturgas med fjärrvärme

Arla Foods har beviljats drygt 21 miljoner kronor för att energikonvertera mejeriet i Falkenberg. I dagsläget har mejeriet två gaspannor som genererar den ånga som behövs för pastörisering och för andra steg i tillverkningsprocessen. Nu har Naturvårdsverket beviljat stöd för att ersätta gasen med fjärrvärme och för att konvertera från ånga till hetvatten. Tanken är att Falkenberg Energi ska producera flisbaserad fjärrvärme inne på Arlas mark.

– Att den lokala industrin minskar användningen av gas har många fördelar förklarar Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Halland. I dagsläget består gasen i det västsvenska gasnätet av en blandning av fossil naturgas och förnybar biogas. Om gasanvändningen minskas kan andelen biogas öka. Biogasen efterfrågas dessutom som bränsle i transportsektorn och som insatsvara i den kemiska industrin. Förutom stor klimatnytta medför en minskad användning av naturgas att Sveriges beroende av importerad naturgas begränsas.

Gårdsbaserad biogas i Galtabäck

Gården Olof Lars i Galtabäck väster om Tvååker har fått drygt 17 miljoner kronor i stöd för att bygga en gårdsbaserad biogasanläggning med en årsproduktion på drygt 4 000 megawattimmar biogas. Biogasen ska användas för att producera värme och elektricitet på gården. Merparten av energin kommer användas på gården, men överskottselen ska levereras ut på elnätet.

Tidigare har biogasproducenter inte kunnat söka stöd för elproduktion via Klimatklivet. I januari öppnades dock upp för ansökningar om småskalig elproduktion från biogas. Så detta är den första anläggningen i länet som får stöd för elproduktion.

Fortsatt elektrifiering av lantbruk och transporter

Länsstyrelsen har tidigare rapporterat om en tydlig elektrifieringstrend inom jordbruket. Drygt hälften av de projekt som beviljats stöd under de senaste månaderna gäller just elektrifiering av lantbruket, vilket visar att trenden håller i sig. Övriga åtgärder gäller publik laddinfrastruktur vid Gekås i Ullared och nya biogasfordon hos Stramnareds åkeri.

Halland elektrifieras med statligt investeringsstöd Länk till annan webbplats.

Ny ansökningsomgång i augusti – september

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona, och som inte skulle genomförts utan ekonomiskt stöd. Ansökningarna görs hos Länsstyrelsen, men det är Naturvårdsverket som fattar beslut och betalar ut stöd. Nästa ansökningsomgång pågår den 23 augusti kl. 08.00 till och med 8 september kl. 16.30.

Den 16 augusti ordnar Länsstyrelsen ett webbinarium för företag och organisationer. På webbinaret går vi igenom hur man söker medel och vilka regler som gäller. Det finns även utrymme för frågor och rådgivning.

Webbinarium om klimatklivet – ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar Länk till annan webbplats.

Ansökningar till Klivmatklivet görs via:

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet Länk till annan webbplats.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Halländska organisationer som fått stöd inom Klimatklivet under april-juli 2022

Organisation

Åtgärd

Beviljat stöd

Stödandel

Måns Börsgårds lantbruk AB

Investering i eldriven motor till mixervagn (Varberg)

120 000 kr

60%

Magnus Weibull enskild firma

Konvertering till eldrift av mixervagn (Falkenberg)

189 600 kr

60%

Arla Foods AB

Energikonvertering – gas till fjärrvärme (Falkenberg)

21 150 000 kr

45%

Idala Mjölk AB

Eldriven gödselpump, lantbruk (Kungsbacka)

100 118 kr

60%

Torbjörn Jönsson Enskild Firma

Anpassning av bevattningssystem till ny energikälla (Falkenberg)

495 000 kr

60%

Henning Håkansson

Energikonverterad bevattning på Glimminge Gård (Laholm)

126 120 kr

60%

Stamnared Åkeri AB

Två fordon för komprimerad fordonsgas (Varberg)

249 360 kr 

60%

Gekås Ullared AB

20 laddningspunkter för publik AC-laddning (Falkenberg)

300 000 kr

50%

Gården Olof Lars AB

Gårdsbaserad biogas med kraftvärmeproduktion (Varberg)

17 225 000 kr

65%

Kontakt