Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa cirkulerar i Halland

Fem stycken höns och en tupp.

Fågelinfluensa cirkulerar fortfarande i den vilda fågelpopulationen och den senaste tiden har antalet fall bland vilda fåglar ökat markant i flera län, bland annat i Halland. Nu uppmanar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, djurhållare att förhindra att fjäderfä kommer i direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar samt att skyndsamt kontakta sin veterinär vid kliniska symtom eller ökad dödlighet bland fjäderfän som skulle kunna tyda på fågelinfluensa. 

SVA önskar fortsatt få in döda fåglar i gott skick från samtliga kommuner. Här behövs allmänhetens hjälp för att rapportera och skicka in fåglar på www.rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Skydda dina fåglar från smitta

Du som är djurhållare är skyldig att skydda dina fåglar från smitta. Smittskyddsåtgärderna syftar i första hand till att bryta smittvägarna från vilda fåglar och deras avföring. Det gör du bland annat genom att:

  • Byta kläder och skor när du går i utrymmen där du håller fåglar och tvätta händerna.
  • Gå inte in och ut ur djurutrymmet oftare än vad som är nödvändigt för deras skötsel och begränsa antal besökare.
  • Utfodra fjäderfän inomhus eller om detta inte är möjligt, under tak.
  • Hålla rent, städat och fritt från växtlighet runt hönshuset och desinficera vid behov markytor vid ingången.
  • Samla upp foderspill direkt så att det inte lockar till sig vilda fåglar.
  • Hindra vilda fåglar att komma in i husen genom att spärra ventilationstrummor eller andra vägar som fåglar kan komma in med huv/finmaskigt nät.
  • Undvika att köpa eller sälja fåglar om möjligt.
  • Förvara foder på ett sätt så att fåglar eller gnagare inte har tillgång till det.
  • Tillämpa vid behov skadedjurskontroll.
  • Rengöra fordon och utrustning som varit i kontakt med fjäderfä eller vilda fåglar.

Mer information om fågelinfluensa och hur du skyddar dina fjäderfä hos SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt