Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsningen på bekämpning av gul skunkalla i länet fortsätter

Gul skunkalla

Gul skunkkalla är en EU-listad invasiv art som de senaste årtiondena har fått stor spridning utmed flera halländska vattendrag. Halland är det län i Sverige som är värst drabbat av gul skunkkalla. För att hindra spridningen och på sikt utrota skunkkallan krävs en gemensam insats från allmänheten och myndigheter.

Det stora bekämpningsprojektet i Fylleån som initierades 2021 fortsätter i år. Enligt EU-lag är det inte tillåtet att låta gul skunkalla växa i trädgården eller på annan mark. Det är viktigt att bekämpa arten så snart som möjligt då den sprider sig lätt både på den plats där den redan växer och längs med vattendragen till nya platser.

Gräv upp plantorna

Arten trivs på fuktig mark där den hotar den biologiska mångfalden genom att snabbt ta över och bilda täta, höga skogar av plantor. Den bästa metoden för bekämpning är att gräva upp plantorna, gärna tidigt på året när de är små men det går även att göra senare på säsongen.

Film om hur du bäst gräver upp gul skunkkalla från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Återkommande skötsel

Bekämpningen bör ses som en återkommande skötselinsats. Redan efter första årets grävning kommer du att se en markant minskning men det kommer att komma upp nya plantor som du behöver gräva bort. Har du inte möjlighet att gräva kan du ändå hindra ytterligare spridning genom att slå av plantorna eller knäcka blomkolvarna innan fröspridning.

Att ”plocka blommor” är enligt allemansrätten tillåtet även på annan mark än din egen, med sunt förnuft förstås. Växtavfallet ska köras till återvinningscentral för förbränning eller brännas i egen regi, mindre mängder kan slängas med hushållsavfallet. Avfallet ska inte läggas på komposten.

Kontakt

Kent Lindqvist

Handläggare för landlevande invasiva arter