Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Långhultamyren i Halmstads kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram ett förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Långhultamyren på fastigheterna Esmared 2:2, Esmared 1:9, Mahult 1:18 och Svalilt 1:5 i Halmstads kommun. Förslaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter samt skötselplan.

Länsstyrelsen förelägger härmed, enligt 24§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom området att inkomma med yttrande över förslaget. Yttranden behöver bara lämnas in om det finns synpunkter på förslaget som Länsstyrelsen behöver ta ställning till.

Yttranden ska lämnas skriftligen till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 9 september 2022. I skrivelsen ska diarienummer 511-632-2014 anges.

Förslag till beslut med bilagor finns nedan samt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad fram till den 9 september.

Förslag till beslut Pdf, 2.2 MB.

Bilaga 1 skötselplan Pdf, 5.9 MB.

Bilaga 2 Artlista Pdf, 104.1 kB.

Kontakt