Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varbergsköket AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till framställning av livsmedel i Varbergs kommun.

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Varbergsköket AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till framställning av livsmedel på fastigheten Bikupan 17 i Varbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bl.a. att produktionen kommer att omfatta beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror såsom majonnäs och majonnäsbaserade produkter med en produktion om högst 15 000 ton per kalenderår.

Varbergsköket AB yrkar att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 6 september 2022. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-4284-2021 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)