Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad sysselsättning inom statlig sektor

Illustration av första sidan av rapporten med Länsstyrelsernas logotyp, karta över Sverige och texten: Kartläggning av statlig närvaro och service

Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar en ökning av antalet sysselsatta inom statlig sektor och att sysselsättningen fortsatt är som störst inom storstadslänen. Kartläggningen visar också en viss ökning av antalet myndigheter och en minskning av antalet arbetsställen runt om i landet.

Sysselsättningen har ökat inom statlig sektor i Sverige. Sedan 2016 har antalet sysselsatta ökat med 13 200 personer. Som störst var ökningen mellan de senaste två mätåren, 2019 och 2020. Störst ökning syns i Skåne, Örebro och Stockholms län. Ökningen har skett i alla län utom Västmanland och Norrbotten.

– Ökningen av antalet sysselsatta skulle kunna vara en effekt av pandemin då flera myndigheter anställde mer personal, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Totalt är cirka 265 000 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler myndigheter men färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att sedan 2016 har den statliga närvaron ökat med fyra myndigheter i landet, men minskat med 282 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) . Procentuellt sett är minskningen dock marginell då den ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning av antalet arbetsställen än andra, även om det skett en minskning i samtliga län. I Stockholm har minskningen varit störst, säger Linda Wiklund.

Låg statliga närvaro i Halland jämfört med riket

Antalet sysselsatta i statlig sektor i Hallands län är fortsatt mycket låg jämfört med övriga riket. Men antalet statlig sysselsatta har totalt sett ökats på grund av Försvarsmaktens ökade antal anställda.

Andelen män bland statlig sysselsatta har ökat till 60%, jämfört med 53% (2019).

Tillgången till relevant arbetsmarknad och karriärsutveckling för högutbildade kvinnor i länet behöver stärkas. Representation bland olika befolkningsgrupper i statlig sektor är låg vilket kan medföra utmaning för kompetensförsörjningen.

Den statliga närvaron är ojämnt fördelad i länet.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service