Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anbud för uppdragsarkeologi

Karta över aktuellt område för anbudsarkeologiuppdrag.

Anbudet gäller för en arkeologisk undersökning av gravfält, L1996:5570 inom Bossgård 2:20, Ås socken i Varbergs kommun.

Inför utvidgning av verksamhetsområde öster om Derome Träteknik AB aktualiseras frågan om arkeologisk undersökning av del av fornlämning L1996:5570.

Fornlämningen underkastades en arkeologisk förundersökning 2021 då flera olika gravtyper från yngre järnålder påträffades. Bland annat påträffades flera domarringar, kullfallna resta stenar och stensättningar med mera. I undersökningsområdets närhet har tidigare Gäveshögen undersökts, en gravhög från vendeltid.

Nu aktuell arkeologisk undersökning berör fornlämningen L1996:5570.
Anbudet ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2022-08-19, klockan 12.00.

Kontakt