Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu pågår inventering av havsnejonöga i Halland

Två havsnejonöga på botten av Ätran. Den ena suger sig fast på en sten,

Inventeringen av den hotade arten havsnejonöga i Hallands vattendrag har startat. Den pågår några veckor framöver och Länsstyrelsen tar gärna emot allmänhetens observationer.

Under de kommande veckorna pågår en inventering för att kartlägga i vilka vattendrag i Halland som vi har lek av havsnejonöga. Havsnejonöga leker just nu där laxen leker om hösten.
22 havsnejonögon har redan passerat fiskräknaren i Herting men ännu har inga observerats i Högvadsån. I Nissan har en individ synts och i Rolfsån cirka fem individer.

Inventeringar har gjorts på samma sätt i Halland under 8 år, sedan 2015. Parallellt pågår även inventeringar i Skåne och Västra Götaland.

Uppdatering av inventering

Torsdag 30 juni: Inventeringen går nu in i sitt slutskede. Antalet individer är färre än någonsin och många tidigare lekplatser gapar tomma. I Nissan saknas lekgropar och situationen är tyvärr densamma i många andra av Hallands vattendrag, som Stensån, Genevadsån, Fylleån och Suseån. I Ätran har cirka 35 individer passerat fiskräknaren. Detta kan jämföras med för 10 år sedan då 400 havsnejonögon lyftes förbi dåvarande damm vid Herting. För övrigt har inventeringen påvisat några få individer i Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan.

Situationen är allvarlig för arten

Länsstyrelsen sammanställer det nationella resultatet när inventeringen är helt klar, men redan nu ser vi att att antalet är färre än alla tidigare år, vilket är alarmerade för den hotade arten havsnejonöga.

Bilderna ovan visar en ensam hanne i Rolfsån. Han väntar nog på en hona för att kunna leka. På denna plats berättar närboende att det förr i tiden var alldeles fullt av havsnejonögon.

Onsdag 15 juni: En ensam hanne observerades nedströms Nydalakvarn i ett strömmande parti. Han väntar troligen på en hona för att kunna påbörja leken. Det är facinerande att tänka sig att detta havsnejonöga som nu är cirka 10 år gammal har vandrat upp från havet för att leka och sedan dö. Vi får innerligt hoppas att det kommer en hona och gör honom sällskap så att vi får en föryngring av arten.

En hane av havsenjonöga som väntar på botten av en å.

I Viskan observerades även under onsdagen några havsnejonögon nedströms Kullagård så nu har arten observerats i Viskan, Nissan, Rolfsån och i Ätran. Håll utkik!

Har du sett havsnejonöga?

Länsstyrelsen tar gärna emot information och allmänhetens rapporter av havsnejonögon.
Mejla din observation till elisabeth.thysell@lansstyrelsen.se.

Stör inte leken utan titta på avstånd

Om du ser havsnejonöga leka i vattendrag, så stör inte utan titta endast från land. Det är lättast att se arten med polariserande glasögon, då de är väl kamouflerade mot botten och kan vara svåra att upptäcka. De kan vara över en meter långa.

Havsnejonöga är starkt hotad

Havsnejonöga är sedan 2020 klassad som starkt hotad enligt rödlistan för hotade arter, vilket betyder att den riskerar att helt försvinna från Sverige. Ett nationellt åtgärdsprogram för att rädda havsnejonöga Länk till annan webbplats. pågår med åtgärder och insatser. Årliga inventeringar är en del och Länsstyrelsen i Halland koordinerar det regionala arbetet.

Mer information om havsnejonöga på vår webbplats

Kontakt