Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åkturen - buss till Åkulla bokskogar och Grimeton Radiostation i sommar

Buss som kör genom bokskogen

Den populära Åkturen kommer tillbaka denna sommar. Åkturen är en busslinje som knyter ihop naturreservaten i Åkulla bokskogar och Världsarvet Grimeton Radiostation med Varbergs innerstad. Bussen startar den 13 juni och kör fram till och med den 14 augusti, fyra gånger om dagen.

Avgångar varannan timme möjliggör flera stopp utmed rutten och olika vandringar i bokskogen. Satsningen finansieras av Varbergs kommun med stöd av besöksmålen längs rutten, Länsstyrelsen i Hallands län och Hallandstrafiken.

För Länsstyrelsen är Åkturen ett led i vårt hållbarhetsarbete att göra fler naturreservat och kulturmiljöer tillgängliga utan egen bil, säger friluftsstrateg Conradin Weindl. Om fler väljer att ta sig ut med kollektivtrafik eller cykel slipper vi bygga fler parkeringar i de känsliga miljöerna. Pengarna kan vi istället satsa på att rusta upp lederna och annan friluftsinfrastruktur i reservaten.

Möjlighet för fler att ta del av Hallands mångsida natur

Det handlar även om att alla i samhället ska ha möjlighet att ta del av Hallands mångsidiga natur och besöka kulturmiljöerna, även om man inte har tillgång till bil. På detta sätt stärks även den lokala besöksnäringen och en levande landsbygd, då långväga gäster kan ta en anslutande buss från tåget till deras slutdestination utanför städerna.

Kontakt