Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur kan vi minska narkotika i samhället?

Samhällstrenden visar på en ökad tillgång till narkotika i de flesta svenska län samtidigt som användningen ökar i gruppen unga vuxna, 16-29 år. Den 31 maj är det konferens om narkotika med fokus på hur narkotikaanvändandet ser ut och hur vi kan arbeta förebyggande på olika arenor.

Forskning visar att insatser som begränsar tillgången av narkotika minskar skadeeffekterna av olika preparat. Tillsammans kan vi förebygga och minska både bruk och tillgång till narkotika i samhället.

Det är viktigt att utgå från lokala och regionala lägesbilder för att se hur försäljning ser ut här i Halland och vilka förändringar som sker på narkotikamarknaden. Vi behöver fokusera på vad myndigheter och organisationer kan göra tillsammans för att störa narkotikamarknaden i länet, säger Alexander Mårtensson, länssamordnare ANDTS på Länsstyrelsen i Halland län.

Narkotikaanvänding i Halland

Det finns en tydlig tendens i riket att narkotikaanvändningen ökar för gruppen unga vuxna. För Halland ser det dock totalt sett försiktigt positivt ut, förutom när det gäller cannabis och narkotikaklassade läkemedel utan läkarförskrivning.

För att fortsätta minska narkotikabruket och vända trenden för cannabis behöver vi arbeta narkotikaförebyggande på flera arenor för att öka risken att bli upptäckt och se till att de får rätt vård och stöd. Några exempel på arenor är trafik, krogar, gym, skolor och arbetsplatser. När vi kraftsamlar tillsammans blir vi starkare, säger Alexander Mårtensson.

Metodstödet drogfriaplatser

Länsstyrelsen i Hallands län har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Polisregion Väst tagit fram ett metodstöd för att uppmuntra till och underlätta fysiska åtgärder på en plats för att minska droghantering. Metodstödet heter Drogfriaplatser (Drogfriaplatser.se) och riktar sig till kommunala brotts- och drogförebyggare samt kommunpoliser och/eller andra lokala poliser och aktörer, som vill arbeta i samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten på en plats. Linda Fetiu, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Hallands läns är en av representanterna i arbetet och håller bland annat en föreläsning om detta på konferensen.

Konferensen riktar sig till de som arbetar brotts- eller drogförebyggande inom olika verksamheter på såväl strategisk som operativ nivå. Du kan exempelvis verka lokalt eller regionalt inom kommun, polis, fritids- och föreningsliv.

Arrangörer är länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg samt polismyndigheten och centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Ta del av konferensen

Datum: Tisdag 31 maj 2022
Tid: klockan 09.00–16:30
Plats: Konserthuset i Växjö. Det är även möjligt att delta digitalt via länk.

Följ den livestreamade konferensen via youtube Länk till annan webbplats.

12.25–12.55 finns det möjlighet för media att intervjua föreläsare och arrangörer på plats i Konserthuset i Växjö.För att boka intervjuer kontakta Gunilla Lindbladh senast 30 maj kl. 12.00 på telefon, 070-306 42 18 eller e-post, gunilla.lindbladh@lansstyrelsen.se

> Se detaljerat program av dagen på vår webbplats

Kontakt