Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Modexa AB ansöker om tillstånd till förbrukning av högst 200 ton organiska lösningsmedel per år i Varbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Modexa AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till ny verksamhet på fastigheten Österby 18:1 i Varbergs kommun. Till ansökan hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Av ansökningshandlingarna framgår bland annat följande. Ansökan omfattar produktion, prefabricering och logistik för 25 000 årliga köks- och lägenhetsinredningar, vilket innefattar beläggning av träytor och en förbrukning av högst 200 ton organiska lösningsmedel per år.

Sökanden har yrkat att tillståndet ska få tas i anspråk omedelbart även om det överklagas (verkställighetsförordnande).

Verksamheten omfattas av kravet på specifik miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken.

Tillståndsansökan finns tillgänglig hos aktförvararen på Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad.

Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Den som vill yttra sig med anledning av tillståndsansökan ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen Halland, 301 86 Halmstad eller halland@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2022.

I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-9838-2021 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)