Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera aktörer vill bygga energipiloter i Halland

Landskapsvy, Foto: Thomas Carlén

11företag har sökt medel för att bygga 16 strategiskt placerade ladd- och tankstationer för el och vätgas i Halland. Syftet med dessa är att möjliggöra el- och vätgasdrift av tunga transporter. Stationerna ska vara på plats senast den 30 september 2023.

Energimyndigheten finansierar

Under våren lyste Energimyndigheten ut 1,5 miljarder kronor till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Förutom laddstationer var utlysningen även öppen för vätgasstationer. Totalt inkom 149 ansökningar, varav 11 rör Hallands län. Det sammanlagda sökta beloppet uppgick till 5,2 miljarder kronor, vilket gör att alla piloter inte kommer kunna få stöd.

Laddstationer längs E6

Åtta aktörer har ansökt om att bygga totalt 12 laddstationer i länet. Merparten av anläggningarna ligger längs E6 mellan Laholm och Varbergs norra avfart. Ett mindre antal av de tänkta stationerna är dock lokaliserade vid serviceanläggningar eller logistikcenter som inte ligger i direkt anslutning till motorvägen.

- Samtliga lokaliseringar är strategiska. Fjärrtransporter och regionala transporter passerar ofta rastplatserna vid E6 och dessutom finns där i regel tillgång till restauranger och annan service. Anläggningarna i tätorterna har en fördel av att de ligger nära transportköpare och åkerier, vilket även gynnar lokala transporter, säger energi- och klimatsamordnare Patrik Ekheimer.

Halmstadföretag satsar på metanol och off-grid

En storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur medför ett ökat uttag av effekt i elnätet. Detta är utmanande, då elnäten har en begränsad kapacitet. Halmstadföretaget Malte Fuel & Wash har dock tagit fram en så kallad off-grid-lösning, där de använder grön metanol som energibärare. Metanolen levereras till tankstationen med lastbil och vid laddning konverteras metanolen till el. Sådana anläggningar kan också anslutas till elnätet och på så sätt fungera som energilager. Därmed kan en laddstation även leverera ström till nätet, under kortare perioder med högt effektuttag.

Vätgas

Tre aktörer har sökt medel för att bygga fyra tankstationer för vätgas längs E6 i länet. Bland annat har PS Energi, med huvudkontor i Halmstad, sökt medel för en pilot som inkluderar vätgasstationer i Halmstad och Falkenberg.

- Sedan tidigare finns det inga vätgasstationer i Halland och därför är det väldigt glädjande att vi fått in flera ansökningar om detta. Länsstyrelsen bedömer att vätgasen kan fylla en viktig roll, inte minst för tunga transporter, för att påskynda omställningen till en fossilfri fordonsflotta, säger energi- och klimathandläggare Martin Gometz.

Beslut väntas i juli

Länsstyrelsen lämnar sina synpunkter på ansökningarna under den närmaste veckan. Parallellt med detta granskar Energimyndigheten ansökningarna. Redan i juli förväntas Energimyndigheten att börja fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd.

Mer info

https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/transporteffektivt-samhalle/regionala-elektrifieringspiloter/ Länk till annan webbplats.

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/stort-intresse-for-elektrifiering-av-tung-trafik/ Länk till annan webbplats.

Kontakt