Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anbud för uppdragsarkeologi

Karta över aktuellt område för arkeologiuppdrag markerat med rött.

Anbudet för uppdragsarkeologi gäller en arkeologisk undersökning av boplats, L1997:6016 inom Skummeslöv 30:15, Skummeslövs socken i Laholms kommun. Anbudet ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Hallands län senast 7 juni 2022.

Anbud för uppdragsarkeologi: arkeologisk undersökning av boplats, L1997:6016 inom Skummeslöv 30:15, Skummeslövs socken, Laholms kommun i Hallands län

Inför framtida byggnation av församlingshem invid Skummeslövs kyrka väster om Skottorps samhälle aktualiseras frågan om arkeologisk undersökning av del av fornlämning L1997:6016.

Läs mer om det aktuella anbudet för uppdragsarkeologi

Kontakt