Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya möjligheter att söka klimatinvesteringsstöd

En människa går mitt ute i ett stort gult rapsfält. Gröna åkrar i bakgrunden och texten Klimatklivet ligger mitt på.

Klimatklivet har i år fått ett utökat anslag. Det innebär att det finns mer pengar att söka för klimatinvesteringar i länet. Den andra ansökningsomgången öppnar idag, tisdagen den 3 maj.

Din verksamhet kan ansöka om stöd, för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp i samhället, mellan den 3 maj och 18 maj. Ansökningarna hanteras under året i tre ansökningsomgångar:

  • 3 maj – 18 maj
  • 23 augusti – 8 september
  • 10 februari – 28 februari (passerad)

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via Länsstyrelsens e-tjänst under ansökningsperioderna. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Vad kan du få stöd för?

Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Öppnar upp för elproduktion från biogas

Ändring av förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen) började gälla den 18 januari 2022. I och med ändringen kan Klimatklivet nu ge stöd till elproduktion från biogas i stationära motorer. Annan typ av elproduktion kan som tidigare inte få stöd från Klimatklivet.

Att producera el från biogas är en åtgärd som har stor potential i Halland, då vi har en stor och djurintensiv lantbrukssektor. Dagens höga elpriser gör dessutom åtgärden extra intressant, säger Patrik Ekheimer, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Halland.

Ny ordning för publik laddning och vätgasstationer

På grund av ändringar i EU:s regler för statligt stöd ska ansökningar om stöd för publika laddstationer och publika vätgastankstationer hanteras i en annan ordning. Den utlysningen kommer vara öppen 23 maj – 7 juni.

— Naturvårdsverket utreder för närvarande hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya EU-reglerna. Vi upplever ett stort intresse för att etablera fler publika laddstationer och hoppas därför att Klimatklivet även framöver ska kunna bidra till dessa etableringar säger Martin Gometz, energi och klimathandläggare på Länsstyrelsen.


Mer information om Klimatklivet och hur du söker stöd

Kontakt