Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halland elektrifieras med statligt investeringsstöd

Elledning mot klarblå himmel.

De senaste fem månaderna har 18 nya halländska åtgärder beviljats totalt 11 miljoner kronor i stöd genom Klimatklivet. Fjorton av åtgärderna handlar om elektrifiering, men den största åtgärden är en energikonvertering av växthus vid ett odlingsföretag i Fjärås.

Elektrifiering av tunga transporter

Einride, som även utvecklar elektriska och självkörande elektriska lastbilar, kommer att bygga fyra laddare för tunga lastbilar strax öster om Halmstad. Laddarna kommer att användas för företagets egna fordon, men de kommer också vara tillgängliga för andra aktörer. Samtidigt har Motor Halland i Halmstad fått stöd för en verkstadsladdare för tunga lastbilar.

­– Att det börja komma projekt som rör laddning av tunga lastbilar är mycket glädjande. Sedan tidigare ser vi en tydlig elektrifieringstrend för personbilar, lätta lastbilar och bussar. Men nu börjar det även hända mycket kring de tunga transporterna, säger energi- och klimatsamordnare Patrik Ekheimer.

Hela 67 procent av koldioxidutsläppen i Halland kommer från transporter. Därför är det angeläget att det finns fossilfria alternativ för alla typer av transporter. De senaste månaderna har det även beviljats medel från Klimatklivet till fem laddstationer, med total 47 laddpunkter, för lätta fordon.

Lantbrukssektorn elektrifieras

Elektrifieringstrenden är också tydlig inom lantbrukssektorn. Exempelvis kommer Idala Mjölk i Frillesås att satsa på eldrivna system både för utfodring av kor och för utgödsling. I Laholms kommun kommer F:a Magnus Gunnarsson i Ålstorp installera ett eldrivet bevattningssystem, vilket kommer ersätta ett dieseldrivet system. Förutom minskade utsläpp av koldioxid kan åtgärden bidra till ökad produktivitet eftersom det blir enklare att bevattna odlingarna och då anläggningen har relativt låg driftskostnad. Håknaböke Naturbruk i Halmstad kommun har fått stöd för en elektrisk kompaktlastare. Denna maskin ska ersätta transporter med olika dieseldrivna fordon.

Fortsatt elektrifiering av bergmaterialindustrin

Sedan tidigare har Klimatklivet beviljat stöd till asfaltverk och krossar i halländska berg- och grustäkter. Härigenom har användningen av diesel, gasol och naturgas kunnat minskas. I februari beviljades Skanska Industrial Solutions bergtäkt i Varberg och Bröderna Larssons Grustag i Varberg stöd för elektrifiering av krossutrustning. Dessutom har Abetong i Falkenberg fått stöd för att minska sin miljöpåverkan genom att installera utrustning som gör att de kan ersätta en del av cementen i sin betong med masugnsslagg.

Energieffektiva växthus i Fjärås

Odlingsföretaget Arvidssons i Fjärås har fått närmare 2,9 miljoner kronor i stöd för att energikonvertera sina växthus. Åtgärden innefattar flera delar såsom att ersätta en oljepanna med en pelletspanna, installation av luftvattenvärmepumpar, byte av belysning och installation av mörkläggningsväv.

– Att företag tar ett samlat grepp och genomför flera åtgärder på en gång är jättebra. Ofta finns det tekniska lösningar som är relativt enkla att implementera. Därför är det önskvärt att man börjar med att skaffa sig en helhetsbild, exempelvis genom att göra en energikartläggning, säger Patrik Ekheimer.

Ny ansökningsomgång i maj månad

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona, och som inte skulle genomförts utan ekonomiskt stöd. Ansökningarna görs hos Länsstyrelsen, men det är Naturvårdsverket som fattar beslut och betalar ut stöd. Nästa ansökningsomgång pågår den 3–18 maj.
Den 25 april ordnar Länsstyrelsen ett webbinarium företag och organisationer

Ansökningar görs via:

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet Länk till annan webbplats.

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tabell med halländska organisationer som fått stöd inom Klimatklivet.

Organisation

Åtgärd

Beviljat bidrag

Stödandel

HB Esereds Lantbruk

Oljekonvertering till biovärme i grisstallar (Falkenberg)

801 000 kr

45%

Idala Mjölk AB

Eldrivet utfodringssystem (Kungsbacka)

873 000 kr

60%

Idala Mjölk AB

Eldrivet utgödslingssystem (Kungsbacka)

179 400 kr

40%

Andersfälts Jordbruks AB

Byte från oljepanna till halmpanna (Halmstad)

810 000 kr

60%

F:a Magnus Gunnarsson

Konvertering till eldriven bevattning (Laholm)

192 000 kr

60%

Arvidssons i Fjärås

Energikonvertering av växthus (Kungsbacka)

2 876 042 kr

58%

Br. Larssons Grustag AB

Energikonvertering från diesel till el (Varberg)

431 400 kr

60%

Skanska Industrial Solutions

Elektrifiering av kross i Ljungby (Falkenberg)

348 000 kr

40%

Håknaböke Naturbruk

Elektrisk kompaktlastare (Halmstad)

263 400 kr

59%

Hydraulik o Reparationstjänst AB

Eldriven lastmaskin (Varberg)

282 500 kr

50%

Falkenberg Energi AB

14 laddningspunkter för publik normalladdning (Falkenberg)

345 925 kr

50%

Toveks Bil i Syd AB

2 laddningspunkter för publik snabbladdning (Falkenberg)

225 000 kr

50%

Hylte kommun

11 laddningspunkter för publik normalladdning (Hylte)

200 000 kr

50%

Intea Fanan 51 AB

8 laddningspunkter för publik AC-laddning (Halmstad)

196 277 kr

50%

Intea Fanborgen AB

12 laddningspunkter för publik AC-laddning (Halmstad)

196 012 kr

50%

Motor AB Halland

1 laddningspunkt för icke-publik DC-laddning av elfordon (Halmstad)

100 000 kr

40%

Einride AB

4 publika laddare för tunga fordon längs E6 (Halmstad)

1 200 000 kr

40%

Abetong AB

Slaggsilo med infrastruktur (Falkenberg)

1 062 931 kr

40%

Kontakt

Patrik Ekheimer

Energi- och klimatsamordnare