Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt åtgärdsprogram för ljunghed

Foto på lilablommande ljunghed bakom ett staket av trä. I förgrunden syns ett par träd och innan staket finns en skylt där man kan läsa mer om ljungheden. 

Foto: Johnér

Naturvårdsverket har fastställt ett nytt åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Åtgärdsprogrammet för ljunghed innehåller en kunskapsöversikt och presentation av åtgärder för att förbättra bevarandestatusen för ljunghed och dess arter i Sverige. Arbetet med programmet ska koordineras av Länsstyrelsen i Hallands län.

Ljunghed är ett komplex av flera naturtyper och ett av våra äldsta kulturlandskap som har haft stor utbredning på svensk utmark. Naturtypen är karaktäristisk för Halland där man uppskattar att drygt en tredjedel av landskapet bestod av ljunghed runt förra sekelskiftet. Sedan 1800- och 1900-talen har 99,5 procent av ljungheden försvunnit genom igenplantering med barrskog, uppodling eller spontan igenväxning.

Många hotade arter finns på ljunghed

Förlusten av ljunghedar har medfört att många av de arter som är knutna till dessa miljöer är hotade. I åtgärdsprogrammet pekas 77 rödlistade arter ut som starkt knutna till ljunghed samt ytterligare 159 arter som förekommer på ljunghed.

För att långsiktigt säkra överlevnaden för ljunghedens arter är en ekosysteminriktad skötsel nödvändig. Åtgärdsprogrammet beskriver därför noggrant ljunghedens ekologi. Brand och extensivt bete är gemensamma nämnare, men även andra typer av markstörningar har betydelse för ljunghedsekosystemet.

Halland koordinerar programmet

Åtgärdsprogrammet för ljunghed 2022-2026 finns nu tillgängligt i en rapport på Naturvårdsverkets hemsida. Åtgärdsprogrammet har tagits fram av Krister Larsson på Allma Natur och Jonas Stenström på Naturcentrum AB på uppdrag av Naturvårdsverket.

Arbetet med åtgärdsprogrammet kommer att koordineras av Länsstyrelsen i Hallands län. Åtgärdsprogrammet berör även länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Västra Götalands län.

Rapporten Åtgärdsprogram för ljunghed 2022-2026 på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss