Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Genom att vaccinera dig mot covid-19 gör du skillnad!

Vaccination covid-19

I en värld där säkerhetsläget på några veckor har förändrats drastiskt känns kanske pandemin avlägsen för många. Men när det gäller pandemin är vi nu tillbaka i ett samhälle utan restriktioner.

Vi behöver inga vaccinpass för att komma in på teatern eller konsertlokalen. Vi behöver inga munskydd i kollektivtrafiken eller i trånga miljöer. En känsla av lättnad har infunnit sig hos många, kanske lite oro och en klump i magen hos andra. Oavsett vilken känsla vi bär på just nu är det en gemensam insats mot smittspridningen som har tagit oss dit vi är idag. En gemensam, hög vaccinationsvilja!

Över 86 procent av hallänningarna, tolv år och äldre, har vaccinerat sig med två doser. Det är svårt att föreställa sig hur världen och Halland skulle se ut om vaccinet inte hade funnits. Eller om vaccinet hade funnits men ingen hade vaccinerat sig.

Den här veckan pågår Vaccinationsveckan – en temavecka med fokus på att sprida information om vaccin mot covid-19 med målet att få fler att vaccinera sig. Vi på Länsstyrelsen vill bidra till att öka kunskapen om vaccinfrågan.

  • Att bli sjuk i covid-19 innebär större risker än att ta vaccin.
  • Vaccinering skyddar mot allvarlig sjukdom och död.
  • Även du som redan har haft covid-19 får ett bättre skydd under längre tid om du vaccinerar dig.
  • Det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar av vaccinet.

Vi kan inte säga med säkerhet att pandemin är över. Sjukdomen har överraskat oss förut. Därför är det fortfarande av stor vikt att vi fortsätter följa de råd och rekommendationer som kommer från myndigheterna och att ännu fler vaccinerar sig! Vaccinet är det viktigaste verktyget i kampen mot covid‑19, både för individen, befolkningen och för samhället i stort. Med gemensamma krafter har vi i Halland och Sverige tagit oss långt, men det är tillsammans vi kan ta oss vidare.

Ett stort tack till dig som valt att vaccinera dig! Är du ovaccinerad eller har du fortfarande inte tagit din tredje dos – vaccinera dig så snart du kan. Genom att vaccinera dig mot covid-19 gör du skillnad!

Landshövding
Brittis Benzler

Kontakt