Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tävla med bidrag till Hallands landskapsrätt

Vy med sten och blommor i gräset

Sveriges län har bjudits in till att delta med ett bidrag på en landskapsrätt till Gastronomiska Akademiens, Måltidsakademiens och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens gemensamma initiativ för ”Svenska Landskapsrätter”.

Akademiernas förhoppning är att tillsammans med de 21 svenska länen stimulera till kreativa nytolkningar av lokala rätter och måltidstraditioner.

Inbjudan har skickats till landets landshövdingar och i Halland har landshövding Brittis Benzler gett Hallands Matakademi och Hushållningssällskapet Halland förtroendet att genomföra arrangemanget tillsammans med andra mataktörer i länet. Genom initiativet hoppas man kunna väcka nya generationers intresse för landskapens betydelser av unika råvaror och måltider till glädje för svensk måltidskultur och landsbygdsutveckling.

Lämna förslag till Hallands nya landskapsrätt

Initiativet bygger på följande förutsättningar:

Välkomna att lämna in bidrag till Hallands nya Landskapsrätt. Tävlingen är öppen för alla. 

Ditt bidrag kan bestå av enskilda rätter som sätts samman till en meny eller om ett förslag som en komplett meny bestående av förrätt, varmrätt och dessert. Ett recept på ditt bidrag och en beskrivning av de lokala råvaror som ingår, ska bifogas.
Du är även välkommen att bifoga förslag på måltidens konstnärliga gestaltning i form av lokalt tillverkade textilier, glas, porslin eller liknande.

Bidraget ska lämnas in senast 17/4 till:

Eva Hassel, matkonsulent: eva@hessel.net eller
Annika Bergman, VD Hushållningssällskapet: annika.bergman@hushallningssallskapet.se

Det vinnande bidraget lanseras och presenteras sedan regionalt i varje län samt på en nationell presentation i Stockholm på "Måltidens Dag", torsdag 20 oktober 2022.

Landshövding Brittis Benzler har gett Hallands Matakademi och Hushållningssällskapet Halland förtroendet att genomföra arrangemanget tillsammans med andra mataktörer i länet, enligt uppsatta regler.

Hallands MatAkademi representeras av

  • Evert Grahn, ordförande i Hallands MatAkademin
  • Annika Bergman, ledamot av juryn i MatAkademin och VD Hushållningssällskapet
  • Eva Hessel, ledamot av juryn i MatAkademin och matkonsulent

Länsstyrelsen representeras av

  • Brittis Benzler, Landshövding
  • Kristin Ovik, Chef Landsbygdsenheten

Varmt välkomna att utveckla vårt gastronomiska arv i Halland!

Kontakt

Evert Grahn, ordförande i MatAkademin

Annika Bergman

Eva Hessel