Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar årets naturvårdsbränningar i Halland

Varje vår bränner Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen fjolårsgräs och ljung i många öppna marker i länet. Detta gynnar vissa arter, främst örter och insekter. Bränningarna utförs under kontrollerade former med hjälp av erfaren personal.

Naturvårdsbränning är en effektiv skötselmetod för att få bort förvuxet gräs och ris, och därmed gynna en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker.

Bränningarna utförs av erfarna brännarlag som jobbar med säkra brandgator, har vatten till hands och ser till att elden inte sticker iväg. Räddningstjänsten hålls informerad. En del områden bränns av upphandlade bränningsutförare och en del områden bränns av länsstyrelsens naturvårdspersonal.

Urvalet av bränningsområden sker utifrån uppsatta mål i skötselplaner för naturreservat, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och Åtgärdsprogram för hotade arter.

Planerade bränningar under 2022:

Kungsbacka kommun:

 • Kullavik
 • Sandsjöbacka (naturreservat)
 • Vallda Sandö (naturreservat)
 • Fjärås bräcka (naturreservat)
 • Äskhult (naturreservat)
 • Hållsundsudde (naturreservat)
 • Näsbokrok (naturreservat)
 • Tjuadal (naturreservat)

Varbergs kommun:

 • Ustö i Vendelsöarna (naturreservat)
 • Vadkärr
 • Biskopshagen (naturreservat)
 • Videberg
 • Bua strand
 • Årnäsudden (naturreservat)
 • Västra Getterön (naturreservat)
 • Korsgatan
 • Kårehögen, Hunnestad
 • Apelviken
 • Gamla Köpstad (naturreservat)
 • Utteros (naturreservat)
 • Sik (naturreservat)

Falkenbergs kommun:

 • Hällarp (naturreservat)
 • Rosendal
 • Olofsbo
 • Grimsholmen
 • Långasand
 • Steningekusten (naturreservat)

Halmstads kommun:

 • Bockalt
 • Biskopstorp (naturreservat)
 • Särdal
 • Båtabacken
 • Annies Gård
 • Haverdal och Stabbes hög
 • Åled
 • Kårarp
 • Vapnö
 • Bolmenbanan
 • Gårdshult (naturreservat)
 • Ringenäs
 • Frösakull
 • Vallås travbackar
 • Vallås strandvall
 • Lågagård
 • Tylön (naturreservat)
 • Långenäsudden
 • Stjärnarp

Laholms kommun:

 • Mästocka ljunghed (naturreservat)
 • Övragård (naturreservat)
 • Skogsgård (naturreservat)
 • Kullsgård
 • Örelid
 • Vessinge sandhedar (naturreservat)
 • Elestorp
 • Veinge betong
 • Lilla Tjärby gravhögar
 • Fritidens stugby, Skummeslöv
 • Skummeslövsstrand
 • Södra Skummeslöv (naturreservat)
 • Krogshult (naturminne)
 • Våxtorp Ön
 • Björsåkra Bölinge (naturreservat)

Hylte kommun:

 • Norra Remma

Vädret styr

Dessa områden bränns i regi av både Länsstyrelsens naturvårdsenhet och kulturmiljöfunktion samt Västkuststiftelsen. Ytterligare något område kan tillkomma och alla områden kanske inte kommer att bli brända på grund av vädret.

Kontakt